PL
EN

Poltur

Turbina parowa 1 MW zasilana parą wodną wykorzystująca ciepło odpadowe i procesowe

Projekt nr POIR.04.01.04-00-0116/17,

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne".

Celem projektu jest zaprojektowanie, wyprodukowanie i wdrożenie w przepompowni gazu innowacyjnej turbiny parowej o mocy 1 MW, która będzie dopasowana do parametrów pary produkowanej w kotle utylizacyjnym obiegu gazowo-parowego, wykorzystującego ciepło odpadowe z turbiny gazowej.

Wartość projektu: 6.643.591,10 zł
Dofinansowanie: 5.980.735,37 zł

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

DO GÓRY