PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Komitet Sterujący Zadania Badawczego nr 4

Dla realizacji Zadania Badawczego Członkowie Konsorcjum powołali Komitet Sterujący

W skład Komitetu weszli:

  1. prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - IMP PAN
  2. Jolanta Szydłowska - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, ENERGA SA,
  3. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Kierownik Zadania Badawczego, Dyrektor IMP PAN
  4. Marcin Szpak – Dyrektor Centrum Inwestycji – Koordynator Celów Przemysłowo-Rozwojowych
  5. Marek Laskowski – Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
  6. dr hab. Adam Cenian – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
  7. dr hab. Piotr Lampart – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
DO GÓRY