PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Komitet Sterujący Zadania Badawczego nr 4

Dla realizacji Zadania Badawczego Członkowie Konsorcjum powołali Komitet Sterujący

W skład Komitetu weszli:

  1. prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz - IMP PAN
  2. Jolanta Szydłowska - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych, ENERGA SA,
  3. prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Kierownik Zadania Badawczego, Dyrektor IMP PAN
  4. Marcin Szpak – Dyrektor Centrum Inwestycji – Koordynator Celów Przemysłowo-Rozwojowych
  5. Marek Laskowski – Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
  6. dr hab. Adam Cenian – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
  7. dr hab. Piotr Lampart – Koordynator Grup Tematycznych Projektu
Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY