PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Zgazowarka IChPw

Układ kogeneracyjny zgazowania biomasy o mocy 350 kWe/750 kWc.

 

Układ kogeneracyjny zgazowania biomasy o mocy 350 kWe/750 kWc

 

Układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 350 kW ze zgazowarką biomasy, wartość opałowa gazu procesowego ok. 5 MJ/Nm3, natężenie przepływu gazu procesowego – ok. 1000 Nm3/h.

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY