PL
EN

TURBOCHILL


 

Projekt realizowany w ramach Programu "LIDER VIII" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Umowa nr LIDER/12/0073/L-8/16/NCBR/2017

Tytuł projektu "Bezolejowe, promieniowe sprężarki chłodnicze małej i średniej mocy o innowacyjnej, hermetycznej konstrukcji"

Akronim projektu: TURBOCHILL

Kierownik projektu dr inż. Piotr Klonowicz

Projekt finansowany w latach 2018-2021

Cel projektu: 

Podstawowym celem badawczym jest rozwój technologii wysokoobrotowych, bezolejowych i hermetycznych promieniowych sprężarek chłodniczych małej i średniej mocy (od kilku kW do kilkudziesięciu kW mocy napędowej), które będą spełniały wysokie wymagania funkcjonalne i eksploatacyjne. Określenie „sprężarki chłodnicze” należy rozumieć szeroko, tzn. odnosi się ono do urządzeń przeznaczonych do pracy w układach realizujących obiegi chłodnicze w szeroko pojętej branży HVAC&R (Heating, Ventilation, Air Conditioning and Refrigeration). Cechy technologii, które zostaną poddane optymalizacji są następujące:

- sprawność,

- trwałość,

- poziom hałasu,

- poziom drgań.

Ostatecznym celem projektu jest rynkowe wdrożenie polskiej technologii promieniowych sprężarek chłodniczych małej i średniej mocy.Kwota projektu 1 200 000,00 PLN

Kwota dofinansowania NCBR 1 200 000,00 PLN

 


DO GÓRY