PL
EN

VOLTAERIS


Uniwersalny turbogazowy układ mikrokogeneracyjny

Projekt nr POIR.04.01.04-00-014/17

Celem projektu jest opracowanie układu do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej o mocy do 30 kWe z wykorzystaniem biomasy lub węgla.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

  • Instytut Maszyn Przepływowychę im. Roberta Szewalskiego PAN, Gdańsk
  • ULTRATECH Sp. z o.o, Sędziszów Małopolski
  • TURBOSERVICE Sp. z o.o., Łódź
  • Zakład Produkcji i Usług Ślusarskich ORZEŁ, Imielin

 

Wartość projektu: 8 499 806,76 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 691 200,27 zł

 

Projekt współfinansowany w latach 2018-2021 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

 

 

Nie pamiętam hasła. Please enter your username or email address. Instructions for resetting the password will be immediately emailed to you.
Reset Password

Return to login form 

DO GÓRY