PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Konferencja Podsumowująca


ENERGA S.A.

wraz z

Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk

mają zaszczyt poinformować, że w dniu 23 listopada br. odbędzie się
Ogólnopolska Konferencja podsumowująca wyniki
Projektu Strategicznego Zadania Badawczego Nr 4
"Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii
z biomasy, odpadów rolniczych i innych".

Wydarzenie odbędzie się na terenie
Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

DO GÓRY