PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Kierownik Zadania Badawczego

Dyrektor IMP PAN
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
kic(at)imp.gda(.)pl
tel. sekretariat: 58-341-60-71
tel. bezpośredni: 58-346-11-04
tel. komórkowy: 601-685-202

Komitet Sterujący Zadania Badawczego

IMP PAN
prof. dr hab. inż. Jarosław Mikielewicz
jarekm(at)imp.gda(.)pl

Dyrektor IMP PAN
Kierownik Zadania Badawczego
prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
kic(at)imp.gda(.)pl
tel. sekretariat: 58-341-60-71

Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych ENERGA SA
Jolanta Szydłowska
jolanta.szydlowska(at)energa(.)pl
tel. sekretariat: 58-347-30-05

Koordynator Celów Przemysłowo-Rozwojowych Zadania Badawczego
Dyrektor Centrum Inwestycji ENERGA SA
Marcin Szpak
marcin.szpak(at)energa(.)pl
tel. 58-347-38-40

Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych
Marek Laskowski
marek.laskowski(at)energa(.)pl
tel. 58-778-83-31
ENERGA SA

Koordynator Grup Tematycznych Projektu
dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Koordynator Grup Tematycznych Projektu
dr hab. Inż. Piotr Lampart
lampart(at)imp.gda(.)pl
tel:. 58-699-52-66
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Kierownik Części Zadania Badawczego, Kierownik Oddziału Biura Koordynacyjnego

Dział Rozwoju Inwestycji,
Centrum Rozwoju Inwestycji ENERGA SA
dr Krzysztof Biernat
krzysztof.biernat(at)energa(.)pl
tel. 58-778-81-56

Kierownicy Bloków Tematycznych

1. Siłownie Poligeneracyjne

dr hab. inż. Piotr Lampart
lampart(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-66
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

prof. dr hab. inż. Jan Kiciński
kic(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-346-11-04
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

2. Mikrobiogazowania domowa

dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr inż. Dariusz Kardaś
dk(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-51-66
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

prof.dr hab.inż. Janusz Gołaszewski
janusz.golaszewski(at)uwm.edu(.)pl
tel. 89-523-48-05, 89-523-43-97
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

prof. dr hab. inż. Jan Hupka
jhupka(at)pg.gda(.)pl
tel. 58-347-17-92
Politechnika Gdańska

3. Układy zgazowania termicznego biomasy...

dr inż. Marek Ściążko
office(at)ichpw.zabrze(.)pl
tel. 32-271-51-52
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

dr inż. Tomasz Golec
tomasz.golec(at)ien.com(.)pl
tel. 22-345-14-18
Instytut Energetyki

dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

4. Układy produkcji paliw gazowych i płynnych...

prof.dr hab.inż. Janusz Gołaszewski
janusz.golaszewski(at)uwm.edu(.)pl
tel. 89-523-48-05, 89-523-43-97
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

5. Oczyszczanie i uszlachetnianie produktów gazowych zgazowania...

dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr inż. Mariusz Jasiński
mj(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-51-58
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

prof. dr hab. inż. Jan Hupka
jhupka(at)pg.gda(.)pl
tel. 58-347-17-92
Politechnika Gdańska

6. Układ kogeneracji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa...

dr inż. Tomasz Golec
tomasz.golec(at)ien.com(.)pl
tel. 22-345-14-18
Instytut Energetyki

7. Badania wyprzedzające nowych technologii procesowych i materiałowych

dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

dr inż. Tomasz Golec
tomasz.golec(at)ien.com(.)pl
tel. 22-345-14-18
Instytut Energetyki

prof. dr hab. inż. Władysław Włosiński
wladyslaw.wlosinski(at)pan(.)pl
tel. 22-620-33-03
Politechnika Warszawska

8. Integracja energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną

dr hab. inż. Adam Cenian
cenian(at)imp.gda(.)pl
tel. 58-699-52-76
Instytut Maszyn Przepływowych PAN

Biuro Koordynacyjne Zadania Badawczego

Kierownik Biura Koordynacyjnego
Katarzyna Trzebiatowska
trzebiatowska(at)imp.gda(.)pl
58 6995 329

Anna Sawicka
asawicka(at)imp.gda(.)pl
58 6995 329

Anna Kopińska
anna.kopinska(at)imp.gda(.)pl
58 6995 120

Agnieszka Wnuk
awnuk(at)imp.gda(.)pl
58 6995 329

 

Administracja Strony Internetowej

Łukasz Jędrzejewski
jedrzejewski(at)imp.gda(.)pl

DO GÓRY