PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

PROGRAM STRATEGICZNY – ZREALIZOWANE INSTALACJE

OPRACOWANIE ZINTEGROWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PALIW I ENERGII
Z BIOMASY, ODPADÓW ROLNICZYCH I INNYCH

1
Instalacja ORC Żychlin
Układ kogeneracji, kocioł biomasowy, turbina ORC, moc 0,24 MWe i 1,2 MWt
2
Instalacja Szepietowo
Kompleks kogeneracyjny dla zakładów przetwórstwa biomasy
3
Układ kogeneracyjny w IMP PAN
Badawczy układ kogeneracyjny gazowo/parowy w IMP PAN
4
Mikrobiogazownia
Układ kogeneracyjny o mocy 10 kWe z mikrobiogazownią rolniczą
5
Zgazowarka w IMP
Układ kogeneracyjny o mocy 10 kWe ze zgazowarką
6
Zgazowarka w IChPW
Układ kogeneracyjny zgazowania biomasy o mocy 350 kWe/750 kWc
7
Zgazowarka w IBWM
Układ kogeneracyjny o mocy 50 kWe ze zgazowarką
8
Biorafineria
Biorafineria bioetanolu II generacji
9
Oczyszczalnia biogazu
Instalacji oczyszczania biogazu na bazie SFR
10
Oczyszczalnia syngazu
Układ oczyszczania syngazu
11
Produkcja wodoru
Układ do rozproszonej produkcji wodoru z biogazu
12
CHP Ogniwa Paliwowe
Mikroukład kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1.5 - 2 kWe na bazie ogniw paliwowych SOFC
DO GÓRY