PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Mikroukład kogeneracyjny na bazie ogniw paliwowych SOFC

Mikroukład kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1.5 - 2 kWe na bazie ogniw paliwowych SOFC.

 

Mikroukład kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1.5 - 2 kWe z ogniwami paliwowymi SOFC  Mikroukład kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1.5 - 2 kWe z ogniwami paliwowymi SOFC

 

Mikroukład kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1.5 - 2 kWe z ogniwami paliwowymi SOFC: palnik rozruchowy z komorą spalania, reformer biogazu z generatorem pary, wymienniki ciepła, dopalacz paliwa resztkowego, komora „hot-box”, stosy SOFC, grzałki rozruchowe (paliwo i powietrze), dmuchawa powietrza, dmuchawa wyciągowa spalin, zasobnik c.w.u.

DO GÓRY