PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Instalacja ORC Żychlin

Układ kogeneracyjny złożony z kotła biomasowego oraz turbiny ORC,  o mocy elektrycznej 0,240 MWe i mocy cieplnej 1,238 MWt.

 

Instalacja ORC Żychlin

Instalacja ORC Żychlin

 

Układ kogeneracyjny złożony z kotła biomasowego oraz turbiny ORC, o mocy elektrycznej 0,240 MWe i mocy cieplnej 1,238 MWt; na lewo kocioł biomasowy, obok turbina ORC, moc elektryczna netto 216 kW, sprawność kotła: 82,50 %.

DO GÓRY