PL
EN
Opracowanie Zintegrowanych
Technologii Wytwarzania
Paliw i Energii z Biomasy,
Odpadów Rolniczych i Innych

Struktura i podział na bloki tematyczne

Przedstawiona w ogłoszeniu konkursowym tematyka Zadania Badawczego nr 4 pt. „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” została uwzględniona poprzez specyfikację w niniejszej ofercie 8 Bloków Tematycznych.

Niniejsza oferta konsorcjum IMP-ENERGA wraz z ośrodkami współpracującymi dotyczy całego zakresu tematycznego Zadania Badawczego nr 4 ogłoszonego w konkursie na strategiczne programy badawcze.

Zaproponowany podział na bloki tematyczne z jednej strony odpowiada tematom w ogłoszeniu konkursowym, a z drugiej strony odpowiada dążeniom do koncentracji wysiłku badawczego wszystkich podmiotów zaangażowanych w opracowanie niniejszej oferty. Koncentracja wysiłku wydaje się być niezwykle pożądana w świetle spodziewanych efektów końcowych, w tym zwłaszcza instalacji pilotażowych.

Bloki Tematyczne Zadania Badawczego nr 4

1. Siłownie poligeneracyjne - Systemy produkcji energii elektrycznej, ciepła i chłodu zintegrowane z układami produkcji paliw z biomasy

Prowadzący zadanie:

P. Lampart, J. Kiciński (IMP PAN)

Podmioty realizujące:

IMP PAN, ENERGA, Politechnika Krakowska, Politechnika Śląska, UWM Olsztyn

szczegóły »

2. Mikrobiogazowania domowa

Prowadzący zadanie:

A. Cenian, D. Kardaś (IMP PAN), J. Gołaszewski (UWM Olsztyn), J. Hupka (Politechnika Gdańska)

Podmioty realizujące:

IMP PAN, Politechnika Gdańska, UWM Olsztyn, Politechnika Śląska

szczegóły »

3. Układy zgazowania termicznego biomasy oraz odpadów rolnych, komunalnych, ściekowych i in.

Prowadzący zadanie:

M. Ściążko (ICHPW Zabrze), T. Golec (IEN), A. Cenian (IMP PAN)

Podmioty realizujące:

ICHPW Zabrze, IEN, IMP PAN, UWM Olsztyn, Uniwersytet Warszawski

szczegóły »

4. Układy produkcji paliw gazowych i płynnych metodami konwersji biologicznej biomasy (Biogazownia rolnicza, Biorafineria)

Prowadzący zadanie:

J. Gołaszewski (UWM Olsztyn)

Podmioty realizujące:

UWM Olsztyn

szczegóły »

5. Oczyszczanie i uszlachetnianie produktów gazowych zgazowania fermentacyjnego i termicznego

Prowadzący zadanie:

A. Cenian, M. Jasiński (IMP PAN), J. Hupka (Politechnika Gdańska)

Podmioty realizujące:

IMP PAN, ENERGA, Politechnika Gdańska

szczegóły »

6. Układ kogeneracji energii elektrycznej i ciepła na bazie ogniwa paliwowego o mocy 2,5 kW

Prowadzący zadanie:

T. Golec (IEN)

Podmioty realizujące:

Instytut Energetyki

szczegóły »

7. Badania wyprzedzające nowych technologii procesowych i materiałowych dla energetyki rozproszonej

Prowadzący zadanie:

A. Cenian (IMP PAN), W. Włosiński (PW), J. Hupka (Politechnika Gdańska)

Podmioty realizujące:

IMP PAN, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska

szczegóły »

8. Integracja energetyki rozproszonej z siecią elektroenergetyczną

Prowadzący zadanie:

A. Cenian (IMP PAN)

Podmioty realizujące:

ENERGA, IMP PAN

szczegóły »

DO GÓRY