PL
EN

OPUS

Tytuł projektu Procesy degradacji konstrukcji obciążonych mechanicznie w środowisku wodorowym
Numer projektu 2022/45/B/ST8/03494
Okres realizacji 2023–2027
Budżet projektu 2 150 552,00 PLN
  
Tytuł projektu Ocena stanu technicznego elementów kompozytowych bazująca na wielopunktowym, szerokopasmowym wzbudzaniu fal prowadzonych i analizie sygnałów pełnego pola
Numer projektu 2022/47/B/ST8/02963
Okres realizacji 2023–2026
Budżet projektu 1 108 320,00 PLN
  
Tytuł projektu Inteligentne zarządzanie światłem w strukturze fotonicznej wytworzonej z użyciem promieniowania laserowego
Numer projektu 2021/41/B/ST8/01849
Okres realizacji 2022–2026
Budżet projektu 1 816 600,00 PLN
  
Tytuł projektu Monitorowanie stanu technicznego struktur drukowanych
Numer projektu 2019/35/B/ST8/00691
Okres realizacji 2020–2025
Budżet projektu 1 987 200,00 PLN
  
Tytuł projektu Badania zagadnienia rejestracji i separacji modów fal sprężystych czujnikami FBG w zastosowaniu do oceny stanu technicznego konstrukcji
Numer projektu 2020/39/B/ST8/01753
Okres realizacji 2021–2025
Budżet projektu 1 566 400,00 PLN
  
Tytuł projektu Badania układów czujników światłowodowych na potrzeby monitorowania falami prowadzonymi stanu technicznego konstrukcji
Numer projektu 2019/33/B/ST8/01699
Okres realizacji 2020–2024
Budżet projektu 1 584 400,00 PLN
  
Tytuł projektu Wspomagana światłem redukcja CO2 na nanostrukturalnych elektrodach charakteryzujących się zaawansowanym zarządzaniem fotonami
Numer projektu 2020/39/I/ST5/01781 (OPUS LAP)
Okres realizacji 2022–2025
Budżet projektu 1 042 200,00 PLN
  

SONATA

Tytuł projektu Bezreferencyjne monitorowanie stanu technicznego konstrukcji w oparciu o propagację fal prowadzonych z zastosowaniem światłowodowych czujników z siatką Bragga
Numer projektu 2020/39/D/ST8/00188
Okres realizacji 2021–2024
Budżet projektu 1 195 980,00 PLN
  

PRELUDIUM

Tytuł projektu Analiza przepływu w sprężarkach tłocznych gazu pracujących w zmiennych warunkach pracy na skutek zmiany składu transportowego medium
Numer projektu 2021/41/N/ST8/01867
Okres realizacji 2022–2025
Budżet projektu 194 222,00 PLN
  
Tytuł projektu Struktura i fotoelektrochemia laserowo grafityzowanej polidopaminy na nanorurkach TiO2
Numer projektu 2022/45/N/ST5/00192
Okres realizacji 2023–2024
Budżet projektu 69 620,00 PLN
  
Tytuł projektu Badania aeroakustyczne generatorów wirów wzdłużnych stosowanych do redukcji oderwania warstwy przyściennej
Numer projektu 2022/45/N/ST8/01425
Okres realizacji 2023–2024
Budżet projektu 69 920,00 PLN
  
Tytuł projektu Uporządkowana mozaika bimetalicznych nanocząstek Au-Cu na podłożu przewodzącym - wytwarzanie i właściwości
Numer projektu 2019/35/N/ST5/02604
Okres realizacji 2020–2024
Budżet projektu 209 520,00 PLN
  
Tytuł projektu Zastosowanie metod radiograficznych w badaniach pirolizy pojedynczej cząstki
Numer projektu 2020/37/N/ST8/03675
Okres realizacji 2021–2024
Budżet projektu 117 600,00 PLN
  
Tytuł projektu Procesy degradacji termicznej struktur drukowanych przestrzennie
Numer projektu 2019/35/O/ST8/00757 (PRELUDIUM BIS)
Okres realizacji 2020–2024
Budżet projektu 458 400,00 PLN
  

INNE PROJEKTY

Tytuł projektu Połączenie modeli i danych w celu wzbogaconej oceny stanu technicznego konstrukcji
Numer projektu 2019/01/Y/ST8/00060
Okres realizacji 2020–2024
Budżet projektu 904 620,00 PLN
Program ALPHORN
  
Tytuł projektu Kompozytowe struktury inteligentne z wbudowanymi czujnikami światłowodowymi typu FBG wytwarzane metodami drukowania przestrzennego (akronim: AMCSS)
Numer projektu 2019/01/Y/ST8/00075
Okres realizacji 2020–2024
Budżet całkowity 1 133 080,00 PLN
Budżet IMP PAN 804 780,00 PLN
Program M-ERA.NET 2 Call 2019
  
Tytuł projektu Nanostruktury półprzezroczystego ditlenku tytanu osadzone na podłożach o złożonej geometrii do fotokonwersji i sensoryki
Numer projektu 2020/02/Y/ST8/00030
Okres realizacji 2021–2024
Budżet całkowity 1 491 000,00 PLN
Budżet IMP PAN 839 880,00 PLN
Program CEUS-UNISONO

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY