PL
EN

"Program pilotażowy małego elektrofiltru do ograniczania niskiej emisji"

Projekt WFOŚ/D/748/8/2019 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 212 500 PLN;
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 170 000 PLN.

Plakat

www.wfos.gdansk.pl

 

UŻYTKOWE ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z HODOWLI I PRZEMYSŁU DROBIARSKIEGO

Użytkowe zagospodarowanie odpadów z hodowli i przemysłu drobiarskiego w celu produkcji biogazu wykorzystywanego, jako źródła energii odnawialnej oraz nawozu mineralno organicznego.

Projekt RX-15/19/2017 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 376 160 PLN
Kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 298 260 PLN

www.wfos.gdansk.pl
Rollup
Raport

Badania i rozwój procesu fermentacji metanowej oraz utylizacji pofermentu ograniczających oddziaływanie na środowisko w oparciu o realizowaną instalację mikrobiogazowni rolniczej w Lubaniu.

Projekt WFOŚ/D/748/2015 finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany Projektu: 432 317,53 PLN;
kwota dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku:
344 065,82 PLN.

Plakat

www.wfos.gdansk.pl

W Nowym Dworze pod Chojnicami na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów powstała pierwsza w Polsce kontenerowa instalacja zgazowania odpadów komunalnych zaprojektowana i uruchomiana przez pracowników IMP PAN. Autorami tej instalacji jest zespół w składzie D. Kardaś, J. Kluska, Ł. Heda, P. Kazimierski i T. Turzyński. W przeciągu bardzo krótkiego okresu czasu – niecałego roku – zaprojektowano, zbudowano i uruchomiono pilotażowy zespół urządzeń o wydajności około 2 ton odpadów/dobę.

więcej...

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania edukacyjnego pt. "Nie tylko kolektory...! Innowacyjne rozwiązania techniczne wykorzystujące OZE do produkcji ciepła i energii elektrycznej do zastosowania w budynkach użyteczności publicznej w województwie pomorskim". Okres realizacji zadania 20.07.2016-31.11.2016.

więcej...


Optymalizacja Procesu Wymiany Ciepła
w Urządzeniach Hybrydowych Fotowoltaiczno - Termicznych (PVT)
Cieczowych Oszklonych i Nieszklonych

DO GÓRY