PL
EN

Paweł Kudela

Rafał Jendrzejewski

Mirosław Sawczak

SŁAWOMIR POSKROBKO

JÓZEF RYBCZYŃSKI

 • WNIOSEK
  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/RybczynskiJozef/wniosek.pdf

 • AUTOREFERAT
  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/RybczynskiJozef/autoreferat.pdf

 • KOMISJA HABILITACYJNA
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 7 września 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. prof. Jerzy Wróbel, Politechnika Śląska w Gliwicach – przewodniczący,
  2. dr hab. Piotr Lampart, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – sekretarz,
  3. prof. Wojciech Cholewa, Politechnika Śląska w Gliwicach – recenzent,
  4. prof. Krzysztof Marchelek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – recenzent,
  5. prof. Romuald Rządkowski, Instytut Maszyn Przepływowych R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – recenzent,
  6. prof. Adam Mazurkiewicz, Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu – członek komisji,
  7. prof. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – członek komisji.


  9 listopada 2012 r.
  Centralna Komisja zmieniła swoje postanowienie z dnia 7 września 2012 r.:

  1. Zamiast prof. Krzysztofa Marchelka powołano na recenzenta prof. Wojciecha Batko z Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  2. zamiast prof. Jerzego Wróbla powołano na przewodniczącego prof. Wacława Kollka z Politechniki Wrocławskiej.

 • HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

  28 października 2011 r. - wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  7 września 2012 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej
  9 listopada 2012 r. - zmiany w składzie Komisji Habilitacyjnej
  21 lutego 2013 r. - uchwała Komisji Habilitacyjnej
  21 lutego 2013 r. - uchwała Rady Naukowej IMP PAN

 • UCHWAŁA Rady Naukowej

PRZEMYSŁAW KOŁAKOWSKI

 • WNIOSEK
  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/KolakowskiPrzemyslaw/wniosek.pdf

 • AUTOREFERAT
  http://www.ck.gov.pl/images/PDF/Awanse/KolakowskiPrzemyslaw/autoreferat.pdf

 • KOMISJA HABILITACYJNA
  Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów w dniu 28 maja 2012 r. powołała komisję habilitacyjną, w skład której wchodzą:

  1. prof. Tadeusz Burczyński, Politechnika Śląska w Gliwicach – przewodniczący,
  2. prof. Marek Krawczuk, Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – sekretarz,
  3. prof. Krzysztof Marchelek, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie – recenzent,
  4. prof. Leonard Ziemiański, Politechnika Rzeszowska – recenzent,
  5. prof. Wiesław Ostachowicz, Instytut Maszyn Przepływowych R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – recenzent,
  6. prof. Stanisław Radkowski, Politechnika Warszawska – członek komisji,
  7. prof. Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych R. Szewalskiego PAN w Gdańsku – członek komisji.

 • HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

  3 lutego 2012 r. - wszczęcie postępowania przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów
  28 maja 2012 r. - powołanie Komisji Habilitacyjnej
  21 grudnia 2012 r. - uchwała Komisji Habilitacyjnej
  21 lutego 2013 r. - uchwała Rady Naukowej IMP PAN

 • UCHWAŁA Rady Naukowej
DO GÓRY