PL
EN

Doktorat Wdrożeniowy

Instytut Maszyn Przepływowych PAN ogłasza nabór kandydatów na studia doktoranckie realizowane w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. Efektem programu „Doktorat wdrożeniowy” ma być przedłożenie pracy doktorskiej o charakterze wdrożeniowym.

Na stronie internetowej IMP PAN w zakładkach Studia Doktoranckie, Studium Doktoranckie IMP PAN, Regulamin Studium Doktoranckiego IMP PAN znajdują się Warunki i Tryb Rekrutacji na Studia Doktoranckie. W przypadku programu „Doktorat wdrożeniowy” muszą być spełnione dodatkowo następujące warunki:

  1. Należy dostarczyć dokument od pracodawcy potwierdzający, że kandydat na studia doktoranckie w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” jest lub zostanie zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę, który wyraził zgodę na jego udział w studiach doktoranckich.
  2. Należy przedstawić opis prac lub zadań związanych z działalnością pracodawcy i stanowiących problem technologiczny, projektowy lub konstrukcyjny, który kandydat zamierza rozwiązać.
  3. Należy dostarczyć dokument od pracodawcy potwierdzający, że wskazał on spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego.

Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Dyrektor IMP PAN na wniosek kierownika Studium i Komisji Rekrutacyjnej.

Termin składania dokumentów w ramach programu „Doktorat wdrożeniowy” upływa 12 września 2017 r.

DO GÓRY