PL
EN

Środowiskowe Studium Doktoranckie IMP PAN - PG

Instytut Maszyn Przepływowych PAN:

  • oferuje możliwość rozwoju naukowego dobrym i najlepszym absolwentom studiów magisterskich  poprzez pasjonującą przygodę intelektualną na studiach doktoranckich;
  • prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne w zakresie szeroko rozumianej mechaniki i energetyki;
  • dysponuje wysoko kwalifikowaną kadrą naukową (opieka nad doktorantami);
  • nadaje stopień naukowy doktora nauk technicznych (mechanika, budowa i ekspl. maszyn);
  • jest uczestnikiem Środowiskowego Studium Doktoranckiego „Współczesne technologie i konwersja energii” (bliższe informacje: www.mech.pg.gda.pl, Zakładka: Studium Doktoranckie);

Dotychczas wypromowani w IMP PAN doktorzy:

  • kontynuują pracę badawczą w wiodących ośrodkach krajowych i zagranicznych;
  • pracują w działach R&D dużych koncernów przemysłowych (GE, ALSTOM, LOTOS, Delphi, i inne).

Osobom zainteresowanym bliższych informacji chętnie udzieli:

dr hab. inż. J. Pozorski (jp(at)imp.gda(.)pl, tel.: 058 5225 145) -  pełnomocnik Dyrektora ds. ŚSD

 

Rekrutacja na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018 trwa do 18 września 2017.
Szczegóły na stronie: http://mech.pg.edu.pl/doktoranci-wm/wymagane-dokumenty

 

phd   phd

phd   phd

phd

DO GÓRY