PL
EN

Studium Doktoranckie IMP PAN

INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
im. Roberta Szewalskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ogłasza nabór na stacjonarne i niestacjonarne 4 – letnie

STUDIA DOKTORANCKIE

w dyscyplinach

Budowa i eksploatacja maszyn
Mechanika
Energetyka

Obszary kształcenia doktorantów w IMP PAN
obejmują niepowtarzalne kierunki badawcze:

EKOENERGETYKA – ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII,
MATERIAŁY INTELIGENTNE I NOWE METODY
MONITOROWANIA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI
I INNE

Bliższe informacje kandydaci mogą uzyskać
u Kierownika Studium Doktoranckiego IMP PAN
dr hab. inż. Alfreda Zmitrowicza, prof. IMP PAN
tel. 58 6995 134, azmit(at)imp.gda(.)pl

 

Kontakt

Kierownik Studium Doktoranckiego IMP PAN

dr hab. inż. Alfred Zmitrowicz, prof. IMP PAN
tel. 58 6995 134
e-mail: azmit(at)imp.gda(.)pl

DO GÓRY