PL
EN

Oferta IMP PAN w zakresie technologii wodorowych

Zapraszamy przedsiębiorstwa i jednostki naukowe do współpracy w ramach następujących tematów badawczo-rozwojowych

Produkcja wodoru

1) Produkcja wodoru z węglowodorów gazowych i substancji ciekłych w plazmie wyładowania mikrofalowego (M. Jasiński, D. Czylkowski, B. Hrycak)

2) Wytwarzanie i diagnostyka materiałów elektrodowych przeznaczonych do prowadzenia procesu elektrolizy i fotoelektrolizy (K. Siuzdak, K. Grochowska)

3) Diagnostyka materiałów elektrodowych i innych elementów pracującego elektrolizera (K. Siuzdak, K. Grochowska)

4) Katalizatory do produkcji wodoru w procesach wysokotemperaturowych (K. Januszewicz, P. Kazimierski)

5) Integracja technologii odsalania wody morskiej z produkcją wodoru (R. Matysko)

6) Badania wytwarzania wodoru na drodze ciemnej fermentacji, optymalizacja procesu i rolnicze wykorzystanie pozostałości (A. Cenian, I. Konkol, L. Świerczek, K. Kuligowski)

7) Wytwarzanie i zagospodarowanie "zanieczyszczonego wodoru" do silników ICE (J. Biskupski)

Magazynowanie i konwersja

8) Autonomiczny odwracalny magazyn energii elektrycznej oparty na wysokotemperaturowych ogniwach paliwowych (J. Badur, T. Ochrymiuk)

9) Technologie konwersji energetycznej syntetycznych wodoropochodnych nośników energii (np. amoniak, metanol, MHC) (J. Badur, T. Ochrymiuk, T. Kowalczyk)

10) Badania fizykochemiczne nowych materiałów wykorzystywanych do magazynowania i transportu wodoru (M. Klein)

11) Zagadnienia przepływu, separacji faz i napełniania zbiorników mieszaniną dwufazową wodoru w warunkach mikrograwitacji (J. Szymborski, D. Kardaś)

Dystrybucja

12) Opracowanie układu sprężania i przesyłu wodoru w dużej skali (od kilku MW) z zastosowaniem maszyn przepływowych (P. Lampart, P. Klonowicz)

13) Metody SHM bazujące na czujnikach optycznych do sieci wodorowych (M. Mieloszyk)

Zastosowanie

14) Właściwości palne paliw wodorowych i domieszkowanych wodorem (J. Pozorski)

15) Zagospodarowywanie nadwyżek produkcji energii elektrycznej z OZE przy użyciu technologii wodorowych (P. Kazimierski, D. Kardaś)

16) Kruchość wodorowa i zabezpieczenie przed nią urządzeń pracujących z wodorem - zagadnienia materiałowe (A. Krella)

17) Zagadnienia eksploatacji maszyn i urządzeń pracujących w środowisku wodorowym (J. Badur, M. Banaszkiewicz)

18) Układy kogeneracyjne o mocy do 1MW zasilane wodorem (np. mikroturbiny gazowe, silniki o spalaniu wewnętrznym, współspalanie wodoru w kotłach układów kogeneracyjnych) (G. Żywica, P. Klonowicz, D. Kardaś)

19) Zagadnienia chłodzenia turbin gazowych współpracujących z komorami spalania na wodór (P. Flaszyński)

20) Zagadnienia spalania i przepływów w małych silnikach odrzutowych napędzanych wodorem (I. Wardach-Święcicka, P. Flaszyński, D. Kardaś)

21) Spalanie „zanieczyszczonego wodoru” wspólnie z gazem ziemnym w kotłach przydomowych jako metoda na obniżenie śladu węglowego (J. Biskupski)

Oferta szkoleń

1) Wodór i jego potencjał w energetyce (J. Biskupski)

2) Elektroliza jako metoda produkcji wodoru (K. Siuzdak)

3) Kruchość wodorowa - wybrane aspekty problemu niszczenia materiałów (A. Krella)

4) Metody SHM i NDT w zastosowaniach do instalacji wodorowych (M. Mieloszyk)

Skład zespołu ekspertów IMP PAN ds. technologii wodorowych

1) dr inż. Patryk Chaja

2) dr inż. Marek Klein

3) dr inż. Piotr Klonowicz

4) dr hab. inż. Alicja Krella, prof. IMP PAN

5) dr hab. inż. Magdalena Mieloszyk, prof. IMP PAN

6) dr hab. inż. Helena Nowakowska

7) dr hab. inż. Tomasz Ochrymiuk, prof. IMP PAN

8) dr hab. inż. Katarzyna Siuzdak, prof. IMP PAN

 

Kontakt w sprawie współpracy i szkoleń: h2(at)imp.gda(.)pl

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY