Final Conference

of Wasteman project

News

Conference

* The online conference will start on June 30, 2022 at 10:00 a.m.
* The conference will be held in English.
* The conference is free for all registered participants.

Projektets målsætninger

Projektet involverer 6 partnere fra 3 medlemsstater: DK, PL, LT samt 4 associerede medlemmer. Partnerne repræsenterer forskellige sektorer: forskningsinstitutter (Institut for Strømningsmaskinteknik ved det Polske Videnskabsakademi, Aalborg Universitet), affaldsselskaber (Bofa og Ekodolina) samt kommuner (Tauragé kommune og Nowa Karczma kommune). Den overordnede idé med projektet er at facilitere overgangen i affaldssektoren fra en lineær til en cirkulær økonomi gennem implementering af Integrerede, Bæredygtige Affaldssystemer (ISWMS). Dette fører dermed til en nedbringelse af forurening fra affaldssektoren samtidig med, at genanvendelse effektiviseres i de kommunale affaldsressourcer.

Om projektet

Projektets aktiviteter ordnes i tre kerne-arbejdspakker: WP3-forberedelse, WP4-implementering, WP5-evaluering samt vejledning i fremtidige Bæredygtige, Integrerede Affaldssystemer. Outputs indbefatter en Design Manual for co-design af ISWMS, brugerrettede løsninger samt en Management Toolbox. Desuden investeres i pilotanlæg til levende laboratorier (Living Labs) – en specialiseret container med laboratorieudstyr til affaldsanalyser inklusiv et biogasanlæg til nedbrydeligt affald, samt en Oplysnings Parksti. De primære målgrupper er kommunale affaldsorganisationer, affaldsselskaber i øvrigt, lokale politikere og myndigheder, vidensorganisationer involveret i affaldssektoren samt borgere, producenter af varer og tjenesteydelser, SMVere, boligforeninger, kommuner, NGOere og kulturarvsorganisationer.

WASTEMAN projektet

Varighed
07/2018 – 06/2022

Budget
1 511 550,00 €

Lead Partner
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (IMP PAN), Poland