Hvad laver vi?

Vores mål er et udvikle et integreret, bæredygtigt affaldssystem (ISWM) i det sydbaltiske område, som sikrer effektiv genanvendelse af affald baseret på cirkulær økonomi og i overensstemmelse med forskrifterne fra den Europæiske Union.Cirkulær økonomi er et vedvarende og selvgenoprettende system der er designet til at reducere og i sidste ende eliminere mængden af affald i vores økonomi. Dets mål er at sikre at affald kommer tilbage i cyklusset på en effektiv måde, og ofte i en anderledes form.

I den Europæiske Union er der udviklet forskrifter, der bestemmer at 55% af kommunalt affald skal genbruges eller genanvendes i 2025, og i 2035 må deponiaffald ikke overstige 10% af al genereret affald.

Vi analyserer metoder og teknikker til affaldsbehandling i tre lande i Polen, Danmark og Litauen, under hensyntagen til lokale forhold og erfaringer, for at komme frem til et samstemt ISWM program til facilitering af EU målsætningerne i de nærliggende områder i det sydlige baltiske område.

Vi afprøver nye og innovative ideer, og skaber eksperimenter baseret på Living Labs tilgangen på Bornholm, I EKO-dalen i Gdynia og i Lubán i Nowa Karczma kommune, hvor en Oplysnings Parksti vil sættes op – vi tager hensyn til lokale sociale og teknologiske rammeforhold inden for kommunale affaldsbehandling.

Vi udarbejder praktiske værktøj til at facilitere implementeringen af ISWM I de grænseoverskridende regioner i det sydlige baltiske område, herunder: Design Manual, brugerrettede løsninger, Management håndbog, som er tiltænkt benyttet af forskellige affaldsinteressenter såsom kommunale organisationer, borgere, NGOere, iværksættere osv.Vi laver aktiviteter på tværs af grænser såsom studiebesøg, tematiske workshops inden for eksempelvis madaffald og styring af loops i fødevarekæden, osv., som er med til at forstærke forståelsen for og samstemme løsninger iblandt alle Wasteman partnere.