Aktualności

Testowanie działania mikroorganizmów (EM) w Ekodolinie

W dniu 20.02.2020 r. pracownicy IMP spotkali się w Zakładzie Przetwarzania Odpadów w Eko Dolinie z przedstawicielami firmy CleanBacter a aby wypróbować działanie wytwarzanych przez tą firmę mikroorganizmów (EM) na stosie kompostu z organicznych odpadów biodegradowalnych.

Pierwotnym podejściem związanym z intensyfikacją kompostowania i redukcją zapachów emitowanych podczas wspomnianego procesu było zastosowanie beztlenowej EM. Chociaż beztlenowy EM może przyczynić się do redukcji substancji zapachowych (testy nie zostały jeszcze zakończone), ich zdolność do rozkładu materii organicznej jest ograniczona. Równolegle do beztlenowych badań EM rozpoczęto badanie na większą skalę z użyciem tlenowego EM.

W kompostowni przygotowano odpowiedni roztwór EM (dostarczony przez przedstawicieli CleanBacter). Roztwór EM nakładano równomiernie na uprzednio przygotowany stos wykonany z selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych (około 20 ton odpadów). Do ciągłej kontroli temperatury zainstalowano bezprzewodowy termometr. Założono, że w celu utrzymania warunków tlenowych pryzma odpadów będzie mieszana dwa razy w tygodniu. Aby porównać skuteczność zastosowanego EM (np. Szybkość degradacji materii organicznej) za badaną pryzmą, przygotowano pryzmę referencyjną. Oczekuje się, że podczas dwumiesięcznego procesu kompostowania zarówno objętość, jak i emisja zapachów ze stosu wzbogaconego w EM zostaną znacznie zmniejszone w porównaniu do odniesienia.

Ponadto przedstawiciele IMP PAN skonsultowali się z koordynatorem zespołu energetycznego w sprawie problemów związanych z pozyskiwaniem energii z biogazu. Obecność siarkowodoru i związków krzemu w biogazie drastycznie obniża jego jakość, dlatego omówiono tematy oczyszczania biogazu. Zaprezentowano naszą instalację oczyszczania biogazu, a także możliwe prace badawcze w tej dziedzinie.