Aktualności

VII Bałtyckie Forum Biogazu i Gospodarki Cyrkularnej


VII Bałtyckie Forum Biogazu i Gospodarki Cyrkularnej odbyło się 22-23 września 2020 r. i koncentrowało się na zagadnieniach gospodarki cyrkularnej i wykorzystaniu biomasy odpadowej [w tym rolniczej, wodnej, odpadów komunalnych, odpadów przemysłu drobiarskiego i odpadów lignocelulozowych] na cele energetyczne, poprzez stosowanie technologii wykorzystujących biogaz i inne paliwa alternatywne, w szczególności w systemach kogeneracyjnych.
Celem Forum była wymiana doświadczeń z gospodarki cyrkularnej i rynku energii odnawialnych, ze szczególnym uwzględnieniem technologii biogazowych.

Uwaga! Zdjęcie Sali konferencyjnej pochodzi z poprzedniej edycji Forum. Ze względu na rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce, Forum odbyło tylko w formie internetowej.

Gmina Nowa Karczma, która jest jednym z partnerów projektu WASTEMAN zaprezentowała poster edukacyjny pokazujący, że w ostatnich latach ilość odpadów odbieranych od mieszkańców gminy Nowa Karczma systematycznie rośnie. W 2019 roku ilość zebranych odpadów komunalnych wyniosła 236 kg / rok na mieszkańca. Na całym świecie wskaźniki wytwarzania odpadów rosną. W 2016 r. Miasta na całym świecie wygenerowały 2,01 miliarda ton odpadów stałych, co stanowi ślad w wysokości 0,74 kilograma na osobę dziennie. Przy szybkim wzroście liczby ludności i urbanizacji oczekuje się, że roczne wytwarzanie odpadów wzrośnie o 70% z poziomu z 2016 r. Do 3,40 mld ton w 2050 r. Edukacja jest jednym z elementów wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym, która przyczynia się do zwiększenia trwałości produktów i ich optymalizacji pod kątem łatwości ich naprawy i ponownego wykorzystania oraz ograniczenia zużycia i marnotrawstwa zasobów naturalnych. Edukacja pomoże uświadomić ludziom, że poprzez ich wybory lokatorzy gmin mogą wspierać lub hamować udane przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dlatego tak ważne jest podniesienie świadomości mieszkańców oraz zwiększenie ich proaktywnej roli i zachowań we wdrażaniu GOZ.

Pobierz poster w formacie pdf