Aktualności

Otwarcie ścieżki edukacyjnej w Lubaniu!


W dniu 14 października 2020 r. w Lubaniu nastąpiło oficjalne otwarcie innowacyjnej ścieżki ekologicznej powstałej w ramach projektu WASTEMAN. Jego liderem jest Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk. Ścieżka stanowi element zagospodarowania przestrzeni publicznej zmodernizowanego parku wiejskiego – miejsca odpoczynku i rekreacji lokalnych mieszkańców.

Na uroczyste otwarcie i symboliczne przecięcie wstęgi przybyli: Magdalena Sroka Poseł na Sejm RP, dr hab. Adam Cenian prof. Polskiej Akademii Nauk, Wójt Gminy Nowa Karczma Andrzej Pollak, Przewodniczący Rady Gminy Nowa Karczma Marek Wołoszyk wraz z przedstawicielami Rady Gminy i Sołtysów.

Pomimo niesprzyjającej pogody oraz sytuacji pandemicznej uczestnicy zapoznali się z infrastrukturą oraz licznymi tablicami dydaktycznymi ustawionymi na terenie ścieżki.

Dydaktyczna ścieżka ekologiczna w Lubaniu jest przykładem ekoinnowacji w zakresie gospodarki odpadami. Ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promowanie prawidłowych zachowań proekologicznych, zachęcających przede wszystkich do segregacji odpadów i recyklingu, jako jednej z metod ochrony środowiska naturalnego. Uświadamia, że poprzez swoje codzienne wybory mieszkańcy mogą wspierać przejście do gospodarki cyrkulacyjnej, której celem jest zminimalizowanie składowanych odpadów.