Archiwum

Spotkanie inauguracyjne projektu WASTEMAN

17 września 2018 roku w Gdańsku rozpoczął się finansowany ze środków UE projekt „WASTEMAN - Zintegrowane zrównoważone systemy gospodarki odpadami zmniejszające emisję zanieczyszczeń na obszarze Południowego Bałtyku”.

Projekt dotyczy potrzebnej zmiany sektora MSWM w Południowym Bałtyku. Głównym celem projektu jest wdrożenie zintegrowanych systemów zrównoważonego zarządzania odpadami, które zmniejszą zanieczyszczenie z sektora gospodarki odpadami, a jednocześnie zapewnią skuteczny recykling zasobów odpadów komunalnych. Partnerzy projektu zorganizowali spotkanie inauguracyjne w dniach 17, 18 i 19 września. W pierwszej części wydarzenia wzięło udział 29 przedstawicieli partnerów projektu z czterech krajów UE. Na początku otwartego spotkania w dniu 17 września prof. Adam Cenian przywitał wszystkich gości i uczestników. Następnie przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wygłosił przemówienie podkreślające znaczenie ochrony środowiska w województwie pomorskim i oficjalnie otworzył spotkanie inauguracyjne WASTEMAN.

Stig Hirsbak i H. Ch. Holmstrand przedstawili prezentacje, które koncentrowały się na luce w obiegu zamkniętym, strukturze unijnego planu obiegu zamkniętego, unijnych celach dotyczących odpadów komunalnych i modelu ISWM. Następna sesja rozpoczęła się od wystąpienia Mikaela Backmana trzema prezentacjami podkreślającymi ważne kwestie związane z gospodarką odpadami. Kolejne prezentacje zostały przeprowadzone przez partnerów projektu: Eko-Dolina, gminę Taurage, Uniwersytet w Aalborgu i gminę Nowa Karczma i koncentrowały się na rozwiązaniach do przetwarzania odpadów wdrażanych przez partnerów. Ostatnią prezentację podczas pierwszego dnia poprowadziła Marta Niciejewska, przedstawicielka JS Interreg South Baltic i była dedykowana elektronicznemu systemowi monitoringu SL 2014. M. Niciejewska przedstawiła główne cechy SL2014 oraz znaczenie systemu dla procesu raportowania. Po zakończeniu prezentacji M. Niciejewskiej prof. Adam Cenian podsumował i zamknął sesje pierwszego dnia zapraszając uczestników na wycieczkę na Stare Miasto w Gdańsku oraz na kolację. W drugim i trzecim dniu spotkania inauguracyjnego uczestnicy projektu przedstawili planowane wdrożenie projektu WASTEMAN. Ponadto omówili kolejne kroki z uczestnikami warsztatów. Wszyscy partnerzy wykorzystali tę okazję do przedstawienia się w krótkiej prezentacji.