Aktualności

Wizyta studyjna w Polsce

Dokonano oceny zrealizowanych zadań projektu europejskiego WASTEMAN w naszym kraju.

Spotkanie kontrolne odbyło się pierwszego dnia i możemy być dumni, że większość zadań przebiega zgodnie z harmonogramem, a niektóre zostały wykonane w 100%. Living Lab w Bofa i Eko-Dolina oraz Ścieżka edukacyjna osiągnęły 75% zaawansowania i zostaną ukończone w 100% w pierwszej połowie 2020 r. Z tej okazji w Lubaniu zostanie zorganizowana specjalna uroczystość. Więcej informacji wkrótce.

Cała nasza grupa odwiedziła zakład przetwarzania odpadów i składowiska odpadów w Eko Dolinie. Zapoznaliśmy się z pracą reaktorów membranowych oczyszczających odpady komunalne. Reaktory membranowe są połączone z systemem nano i ultrafiltracji oraz odwróconą osmozą filtrującą szlam. W reaktorze membranowym ma miejsce także kompostowanie odpadów. Technolog wyjaśnił nam działanie jednostki kompostowej i pokazał nam 4 próbki płynnych odpadów, przed i za reaktorem membranowym, a także po ultrafiltracji i po nanofiltracji. Zapoznaliśmy się z całym systemem przetwarzania odpadów w Eko Dolinie łącznie z sortownią i instalacjami specjalnymi.