Archiwum

Warsztaty dla polskich partnerów

31 października 2018 roku IMP PAN zorganizował warsztaty dla polskich partnerów.

Podczas spotkania M. Piasecki przedstawił prezentacje i omówił zagadnienia związane z procedurami zarządzania projektami ze szczególnym uwzględnieniem zasad raportowania i rozliczania projektów, zasad zarządzania projektami - w tym zasad komunikacji, monitorowania projektów oraz dostępność projektów w programach UE. Podczas prezentacji uczestnicy regularnie zadawali pytania i odbyła się dyskusja na temat wyżej wymienionych aspektów związanych z realizacją projektu WASTEMAN. Następnie A. Sawicka przeprowadziła wstępne szkolenie z użytkowania systemu SL2014, w tym podstawowe moduły programowe, tj. Korespondencję, wniosek o płatność, personel projektu, harmonogramy płatności itp. Podczas prezentacji uczestnicy regularnie zadawali pytania i odbyła się dyskusja na temat wyżej wymienionych aspektów związanych z realizacją projektu WASTEMAN. Uczestnicy wyrazili zadowolenie z możliwości omówienia praktycznych zagadnień związanych z organizacją projektu WASTEMAN i po wyczerpaniu tematów M. Piasecki podsumował dyskusję i zakończył spotkanie.