Archiwum

Pierwsze spotkanie WP3

Pierwsze spotkanie WP3 zostało zorganizowane 11 grudnia 2018 roku w Kopenhadze przez Stiga Hirsbaka (PP AAU) i HC Holmstranda (PP Bofa) z Resourcelab Bornholm (wspólna współpraca między AAU a Bofa).

Pierwsza część sesji skupiała się na mapowaniu obecnej sytuacji ISWM. W ramach WP3 partnerzy z Polski, Litwy i Danii (Bornholm) sporządzą mapę obecnej sytuacji zgodnie z podejściem ISWM, a partnerzy wiedzy przygotują studium przypadku, które będzie prezentować najnowsze trendy i zielone technologie, ze szczególnym uwzględnieniem gromadzenia odpadów do pięciu frakcji w starych dzielnicach miasta i starej wsi z brakiem miejsca na pojemniki do segregowania. Przedstawiono model ISWM i omówiono, w jaki sposób można wykonać zadanie mapowania i włączyć je jako część podręcznika projektu.

Druga część sesji skupiała się na przygotowaniu działań transgranicznych, takich jak wizyty studyjne, warsztaty np. zarządzanie odpadami spożywczymi w pętli odpadów żywnościowych i inne działania, które wzmacniają zdolność do takiego samego poziomu zrozumienia u wszystkich partnerów.