Archiwum

Wizyta studyjna do Danii i Szwecji

Podczas naszego wyjazdu do Danii i Szwecji odwiedziliśmy same ciekawe miejsca. Pierwszym był Vestforbrænding.

Cyrkularny łańcuch wartości Vestforbrænding koncentruje się na zbieraniu i sortowaniu odpadów, pozyskiwaniu i przetwarzaniu zasobów oraz produkcji zielonej energii. Gromadzenie, przetwarzanie i recykling pozwala na zwrot zasobów odpadów do gmin w nowych formach energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i produktów.

Odwiedziliśmy też ARC. ARC jest integralną częścią miasta. ARC zabiera odpady miasta, aw zamian dostarcza mieszkańcom miasta energię elektryczną, ogrzewanie miejskie i surowce wtórne. ARC to nowy park miejski, który jest tętniącym życiem obszarem miejskim, gdzie spotykają się kluby i mieszkańcy, a wiele obiektów rekreacyjnych pomaga promować aktywny tryb życia.

W Szwecji najbardziej zainteresowała nas SYSAV, South Scania Waste Company, która przetwarza odpady z gospodarstw domowych i przemysłu w południowej Szwecji. Właścicielem firmy jest 14 gmin o łącznej liczbie mieszkańców nieco ponad 710 000, a Sysav jest upoważniony do zarządzania odpadami domowymi we wszystkich gminach właścicieli. Spółka zależna Sysav Industri AB ma około 6000 klientów korporacyjnych.

Podczas wizyty studyjnej zapoznaliśmy się z biznesem i operacjami zakładów zagospodarowania odpadów, zrozumieniem systemu gospodarki odpadami w Danii i Szwecji oraz roli odpadów w zrównoważonym społeczeństwie.