Aktualności

Wizyta studyjna na Litwie

W dniach 4-5 kwietnia odbyliśmy wycieczkę studyjną do naszego partnera w Taurage. Na początku major Taurage, pan Sigitas Mičiulis, powitał uczestników spotkania i podzielił się swoimi oczekiwaniami w zakresie współpracy między partnerami w projekcie.Wspomniał o współpracy miasta Taurage z miastami partnerskimi (takimi jak Bytów w Polsce) i wyraził nadzieję na wymianę doświadczeń, koncepcji i rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami.

> Hans-Ch Holmstrand opracował koncepcję i przedstawił wizualizację nowych punktów zbiórki odpadów planowanych na Bornholmie w ramach projektu WASTEMAN. Następnie odbyła się dyskusja na temat skutecznej zbiórki bioodpadów i kompostowania ich w ogrodach właścicieli. Pan Marcin Paszkiewicz przedstawił później urządzenia do przetwarzania odpadów i rozwiązania wdrożone w Eko-Dolinie oraz wspólne plany na przyszłość.

Podczas wizyty studyjnej mieliśmy okazję odwiedzić region Taurage, w tym instalacje do oczyszczania ścieków i uzdatniania wody, i wyraziliśmy uznanie dla nowoczesnej stacji uzdatniania wody z systemem biogazowni i instalacji suszenia pofermentu. Cały czas dyskutowaliśmy o rozwiązaniach dotyczących skuteczności i ulepszeń.