Aktualności

Wizyta ekspertów z Chin

Głównym celem wizyty w ramach projektu były tematy spotkań, tj. Zrównoważona gospodarka odpadami, w tym osady ściekowe i stałe odpady komunalne.

Partner z Chin przedstawił temat Sekwestracja i łagodzenie CO2 poprzez przekształcenie odpadów organicznych w biowęgiel i jego zużycie energii do fermentacji beztlenowej, pirolizy i suszenia, które koncentrują się na zrównoważonej technologii przetwarzania odpadów organicznych, w tym fermentacji, pirolizie i suszeniu, zanim będą mogły zostać zwrócone do gleby. W Lubaniu zaprezentowaliśmy im technologie opracowane do przetwarzania odpadów organicznych przez Instytut i jego partnerów.