Czym się zajmujemy?

Naszym celem jest opracowanie zintegrowanego systemu zrównoważonego zarządzania odpadami (ISWM) do zastosowania w obrębie Południowego Bałtyku, który zapewni  skuteczny recycling odpadów w oparciu ekonomię cyrkularną zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej.Ekonomia cyrkularna to odnawialny i samoregenerujący się system, mający zredukować i docelowo wyeliminować ilość powstających w gospodarce niewykorzystanych odpadów, jej celem jest ponowne zaangażowanie odpadów do cyklu w sposób efektywny często w innej postaci.

Unia Europejska opracowała wytyczne, z których wynika, że do 2025 roku 55% odpadów komunalnych musi trafiać do ponownego użytku a do 2035 roku ilość odpadów składowanych na wysypiskach nie może przekroczyć 10% powstających odpadów

Analizujemy metody i techniki gospodarowania odpadami w trzech sąsiadujących ze sobą krajach Polsce, Danii i na Litwie z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań i doświadczeń w celu stworzenia zunifikowanego wspólnego programu ISWM, który ułatwi osiągnięcie celów EU w transgranicznych , sąsiadujących ze sobą regionach Południowego Bałtyku.

Testujemy nowe idee i innowacyjne pomysły oraz tworzymy eksperymenty w oparciu o Living Lab na obszarze wyspy Bornholm (Dania) w EKO-Dolinie w Gdyni i w Lubaniu w gminie Nowa Karczma, gdzie powstanie tzw. Ścieżka Edukacyjna – wszystko z uwzględnieniem lokalnych uwarunkowań społecznych i technologicznych w gospodarce odpadami komunalnymi.

Przygotujemy praktyczne narzędzia ułatwiające wdrażanie systemu ISWM w regionach transgranicznych Południowego Bałtyku takie jak: Design Manual, User Application, Management Handbook które będą wykorzystywane przez wszystkich interesariuszy procesu zarządzania odpadami t.j. przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, mieszkańcy, stowarzyszenia NGO, przedsiębiorcy, itp.Prowadzimy działania transgraniczne, takie jak wizyty studyjne, warsztaty tematyczne np. zarządzanie odpadami spożywczymi w pętli odpadów żywnościowych itp, które wzmacniają zdolność do zrozumienia i unifikacji rozwiązań u wszystkich partnerów projektu Wasteman.