Partnerzy

Aalborg University

Uniwersytet Aalborg w Danii oferuje ambitne kształcenie, dynamiczne badania i wyjątkowe możliwości innowacyjnej współpracy.

Departament Planowania obejmuje rozwój i planowanie w szerokim sensie i sięga od społecznych aspektów rozwoju (technologicznego, środowiskowego) po planowanie fizyczne, np. gospodarka odpadami i podmioty techniczne, takie jak tworzenie systemów gospodarki odpadami, geodezja i mapowanie. Zespół AAU pochodzi z Grupy ds. Zrównoważonego Rozwoju, Innowacji i Polityki (RG), z naciskiem na rozwój zrównoważonego rozwoju poprzez innowacyjne i stosowane badania. AAU ma 20 lat doświadczenia w zakresie czystych technologii i innowacji ekologicznych w różnych obszarach biznesowych, takich jak gospodarka o obiegu zamkniętym i gospodarka odpadami oraz produkty / procesy efektywnie korzystające z zasobów z perspektywy łańcucha wartości. AAU bada również czyste technologie z perspektywy lokalnej i regionalnej.

Adres: A. C. Meyers Vænge 15, 2450 Copenhagen SV, Denmark
Strona internetowa: www.en.cph.aau.dk