Partnerzy

IMP PAN

Instytut Maszyn Przepływowych jest największym instytutem Polskiej Akademii Nauk w Polsce północnej, a zarazem drugim co do wielkości w kraju.

IMP PAN zatrudnia ponad 200 pracowników. Jego główne zadanie naukowe koncentruje się na konwersji energii w przepływach i stanowi podstawową dziedzinę badań. Jednak w ciągu ostatniego dziesięciolecia Instytut stopniowo zmieniał politykę naukową i zgodnie ze zmieniającymi się światowymi trendami opracował nową specjalizację naukową – małe systemy rozproszonego wytwarzania energii oparte na OZE, w tym technologie utylizacji odpadów. Nowoczesne laboratoria tematyczne stwarzają naukowcom z tej dziedziny wyjątkową okazję do przeprowadzenia badań różnych skonfigurowanych systemów gospodarki odpadami i ich wykorzystania, modelowanych za pomocą wielu nowoczesnych urządzeń energetycznych dostępnych w obiekcie, w tym instalacji biogazowych, instalacji do hydrolizy hydrotermicznej, laboratorium do analizy chemicznej, itp.

Lead Partner of the WASTEMAN project
Adres: Fiszera 14 st., 80-231 Gdańsk, Poland
Strona internetowa: www.imp.gda.pl