Partnerzy

Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma to gmina wiejska położona na Pojezierzu Kaszubskim,
w skład której wchodzi 17 wsi.


Liczba mieszkańców wynosi 7 000 osób. Obszar gminy to 113,4 km2. Dominującą formą użytkowania gruntów są grunty orne zajmujące 7 800 ha (69% powierzchni). Charakterystyczną cechą jest urozmaicony teren z licznymi jeziorami. Część obszaru gminy Nowa Karczma podlega specjalnej ochronie ze względu na warunki naturalne. Udział obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody w stosunku do łącznej powierzchni gminy wynosi 18,4

Do tej pory Gmina z sukcesem zrealizowała około 40 projektów dotyczących m.in. lokalnej infrastruktury społecznej i inicjatyw obywatelskich, podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej, odnowy obszarów wiejskich i rozwoju, gospodarki wodno-ściekowej, poprawy efektywności energetycznej i inni. Gmina Nowa Karczma zajęła 8 miejsce w pozyskiwaniu środków
z UE, w rankingu "Rzeczpospolitej".

Adres: Kościerska 9 st. 83-404 Nowa Karczma, Poland
Strona internetowa: www.nowakarczma.pl