On-line:
Solar Collector Calculator

Simple Solar Collector Calculator

Simple PV Solar Collector Calculator


Projekt Badawczo Rozwojowy

Optymalizacja Procesu Wymiany Ciepła W Urządzeniach Hybrydowych Fotowoltaiczno - Termicznych (PVT) Cieczowych Oszklonych i Nieszklonych

W ostatnich latach koszty kopalnych źródeł energii ciągle wzrastają. Długoterminowe prognozy ekonomiczne sugerują, że pozostaną one na stałym, wysokim poziomie. Sytuacja ta powoduje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, zwłaszcza energii odnawialnej. Obiecujacą alternatywą jest wykorzystanie energii słońca, a więc wykorzystanie paneli solarnych i paneli pv. Każde udoskonalenie paneli solarnych przynosi określone korzyści naterialne dla naszej gospodarki i korzyści dla ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

Dziekujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku za finansowanie projektu badawczo rozwojowego dotyczącego paneli fotowoltaicznych

Projekt Badawczo Rozwojowy - Optymalizacja Procesu Wymiany Ciepła W Urządzeniach Hybrydowych Fotowoltaiczno - Termicznych (PVT) Cieczowych Oszklonych i Nieszklonych jest projektem finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku mającym na celu podniesienie sprawności paneli fotowoltaicznych.

Autor:   witcen@imp.gda.pl

Projekt Badawczo Rozwojowy
Finansowany przez WFOŚiGW

Projekt Badawczo Rozwojowy
Realizowany przez IMP PAN