PL
EN

Informacje ogólne

IMP PAN w Gdańsku podejmuje organizację kolejnych Warsztatów Wielofazowych wraz ze Szkołą Letnią. Tradycją tych spotkań jest przyjazna atmosfera łącząca uznane autorytety i młodych badaczy, sprzyjająca dyskusji oraz inspirująca dalsze badania.

Tematyka obejmuje wspólne wyzwania dla specjalistów z zakresu mechaniki płynów, termodynamiki, energetyki oraz inżynierii chemicznej i procesowej. Wykłady Szkoły Letniej przedstawią zaproszeni goście z kraju i zagranicy. Zapraszamy Państwa do zgłaszania doniesień naukowych (także prac w toku) w zakresie szeroko rozumianych przepływów wielofazowych jako referat lub poster. Jedna z sesji plakatowych, połączona z konkursem, będzie forum prezentacji młodych badaczy w ramach realizowanych prac doktorskich - proponujemy tu język angielski. Nie narzucamy natomiast języka prezentacji w innych sesjach.

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

Terminy

 1. nadsyłanie streszczeń - 10.03.2023
  do 20.03.2023
 2. akceptacja streszczeń - 20.03.2023
  do 27.03.2023
 3. Komunikat nr 2 -
  do 04.04.2023
 4. rejestracja i uiszczenie opłaty - do 11.04.2023

Dokumenty do pobrania

Komunikaty

 1. Komunikat nr 1
 2. Komunikat nr 2
 3. Program
 4. Informacje dodatkowe

Szablony

 1. Wzór abstraktu

Kontakt

e-mail: ww21(at)imp.gda(.)pl
Institute of Fluid-Flow Machinery
Polish Academy of Sciences (IMP PAN)
Fiszera 14
80-231 Gdańsk
tel.: +48 58 52 25 240

DO GÓRY