PL
EN

Wydawnictwo IMP PAN

wimp

Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych

ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk, skr. poczt 621
tel.: (+58) 341 12 71 wew. 141, fax: (+58) 341 61 44,
Redaktor: dr Jarosław Frączak, e-mail: jfrk(at)imp.gda(.)pl

W Wydawnictwie redagowane i wydawane są periodyki naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, organ Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk – Archives of Thermodynamics, organ Komitetu Problemów Energetyki PAN – Archiwum Energetyki, książki oraz materiały z konferencji.

DO GÓRY