PL
EN

Wydawnictwo IMP PAN

wimp

Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych

Wydawnictwo Instytutu Maszyn Przepływowych zostało założone w roku 1960, legitymuje się więc prawie sześćdziesięcioletnią tradycją. W Wydawnictwie redagowane i wydawane są periodyki naukowe Instytutu Maszyn Przepływowych PAN – Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery (od roku 1960) oraz Archives of Thermodynamics (od roku 1979) – organ Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk, wydawnictwo ciągłe - Zeszyty Naukowe IMP PAN (od roku 1970) oraz pozycje książkowe w postaci kilku serii monograficznych, m.in. seria Maszyny Przepływowe.

Wydawnictwo IMP PAN stosuje w swojej praktyce zasady etyki publikacyjnej COPE (Committee on Publication Ethics - https://publicationethics.org/). Przyjęcie publikacji do druku odbywa się na podstawie pozytywnych recenzji od dwóch specjalistów z danej dziedziny. Autorzy deklarują, iż publikowane prace są wynikiem ich twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autorzy zobowiązani są uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.

Autorami publikacji wydawanych w Wydawnictwie IMP PAN są zarówno pracownicy z IMP PAN, jak i z innych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele przemysłu zajmujący się działalnością naukową.

Nasze publikacje cieszą się dużym zainteresowaniem pracowników naukowych, inżynierów i studentów oraz innych czytelników w całej Polsce, o czym świadczy rosnąca systematycznie sprzedaż, coraz większa liczba potencjalnych autorów zgłaszających propozycje publikacyjne do Wydawnictwa oraz rosnąca liczba cytowań naszych prac.

Wydawnictwo IMP PAN prowadzi sprzedaż wysyłkową pozycji książkowych oraz egzemplarzy czasopism. Zamówienia na książki lub czasopisma należy kierować na adres:


Redakcja Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych
Redaktor: dr Jarosław Frączak
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
tel.: (+58) 341 12 71 wew. 141, (+58) 52 25 141
e-mail: redakcja(at)imp.gda(.)pl, jfrk(at)imp.gda(.)pl

 

Logowanie

Nie pamiętam hasła.

  

DO GÓRY