PL
EN

Maszyny Przepływowe

machines


Wydawnictwo Monograficzne
MASZYNY PRZEPŁYWOWE

pod redakcją
Eustachego S. Burki
Adres Redakcji:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. J. Fiszera 14
80-950 Gdańsk
E.S. Burka


Dzieło Maszyny Przepływowe jest serią wydawniczą Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, zaplanowaną docelowo jako wydawnictwo zwarte, poświęcone oryginalnym opracowaniom monograficznym, mające za podstawę badania krajowe oraz osiągnięcia światowe, dotyczące teorii i badań doświadczalnych w dziedzinie mechaniki i termodynamiki przepływów w maszynach przepływowych, a więc: turbinach parowych, gazowych i wodnych, pompach, sprężarkach, pędnikach okrętowych, przekładniach i sprzęgłach hydrokinetycznych, urządzeniach strumieniowych i urządzeniach do bezpośredniej zmiany energii cieplnej na elektryczną.

W dziedzinie turbin parowych są to zatem zagadnienia fizyki przepływów dwufazowych w ostatnich stopniach maszyn wielkiej mocy. W dziedzinie maszyn hydraulicznych (turbin, pomp, sprzęgieł, przekładni i pędników okrętowych) są to zagadnienia przestrzennych przepływów nieustalonych i problemy kawitacji. W dziedzinie wszystkich maszyn wirnikowych - zagadnienia dynamiki wirników, układów łopatkowych i dynamiki łożysk. W dziedzinie fizyki plazmy - to tematy dotyczące przetworników energii (podgrzewacze łukowe, lasery przepływowe) oraz współczesne zagadnienia diagnostyki plazmy. Jest to wybrana tematyka z teorii przepływów cieczy, par, gazów i plazmy, a zwłaszcza zagadnienia konwersji energii w przepływach.

Wielotomowe dzieło Maszyny Przepływowe jest pierwszym w Polsce i na świecie tak szerokim i wyczerpującym omówieniem problematyki występującej w maszynach przepływowych, jest ono ważnym czynnikiem w procesie kształcenia kadr naukowych i inżynierskich w Polsce.

Wydane periodyki

 1. Tom 1, Jan Madejski,
  WYMIANA CIEPŁA W TURBINACH CIEPLNYCH
  1988.
 2. Tom 2, Tadeusz Chmielniak,
  OBIEGI TERMODYNAMICZNE TURBIN CIEPLNYCH
  1988
 3. Tom 3, Janusz W. Elsner,
  AERODYNAMIKA PALISAD ŁOPATKOWYCH
  1988
 4. Tom 4, Tadeusz Chmielniak,
  PODSTAWY TEORII PROFILÓW I PALISAD ŁOPATKOWYCH
  1989
 5. Tom 5, Władysław R. Gundlach, Stefan Czarnecki, B. Kaczan,
  WYKRESY ENTROPOWE DLA POWIETRZA, SPALIN I PRODUKTÓW ZGAZOWANIA WĘGLA
  1990
 6. Tom 6, Jerzy Krzyżanowski,
  EROZJA ŁOPATEK TURBIN PAROWYCH
  1991
 7. Tom 7, Jan Madejski,
  TRAKTAT O ŚMIGŁACH
  1991
 8. Tom 8, Romuald Puzyrewski,
  PODSTAWY TEORII MASZYN WIRNIKOWYCH W UJĘCIU JEDNOWYMIAROWYM
  1992
 9. Tom 9, Andrzej Konorski,
  ZAGADNIENIA TERMODYNAMIKI PARY WILGOTNEJ
  1992
 10. Tom 10, Stefan Perycz,
  TURBINY PAROWE I GAZOWE
  1992
 11. Tom 11, Zbyszko Kazimierski,
  NUMERYCZNE WYZNACZANIE TRÓJWYMIAROWYCH PRZEPŁYWÓW TURBULENTNYCH
  1992
 12. Tom 12-A, Włodzimierz J. Prosnak,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ A: PODSTAWOWE METODY NUMERYCZNE
  1993
 13. Tom 12-B, Włodzimierz J. Prosnak, Maria E. Klonowska,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ B: ODWZOROWANIE KONFEREMNE
  1996
 14. Tom 12-C, Włodzimierz J. Prosnak,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ C: METODY PRZYBLIŻONE ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH
  1993
 15. Tom 13, Zbigniew Kosma,
  ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWOWYCH METODAMI FUNKCJI SKLEJANYCH
  1993
 16. Tom 14, Henryk Jarzyna,
  WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE KADŁUBA I PĘDNIKA STATKU
  1993
 17. Tom 15, Jan Kiciński,
  TEORIA I BADANIA HYDRODYNAMICZNYCH POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
  1994
 18. Tom 16, Tadeusz Chmielniak,
  PRZEPŁYWY TRANSONICZNE
  1994
 19. Tom 17, Jarosław Mikielewicz,
  MODELOWANIE PROCESÓW CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH
  1995
 20. Tom 18, Janusz W. Elsner, Stanisław Drobniak,
  METROLOGIA TURBULENCJI PRZEPŁYWÓW
  1995
 21. Tom 19, Zbigniew Kosma,
  GRAFIKA KOMPUTEROWA W ZAGADNIENIACH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
  1996
 22. Tom 20, Henryk Jarzyna, Tadeusz Koronowicz, Jan Szantyr,
  DESIGN OF MARINE PROPELLERS. SELECTED PROBLEMS
  1996
 23. Tom 21, Józef Śmigielski,
  NIEKONWENCJONALNE METODY I URZĄDZENIA DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
  1996
 24. Tom 22-Part I, Sławomir Janecki, Marek Krawczuk,
  DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART ONE: SINGLE BLADES AND PACKETS
  1998
 25. Tom 22-Part II, Romuald Rządkowski,
  DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART TWO: BLADED DISCS
  1998
 26. Tom 23, Marian Trela, Jarosław Mikielewicz,
  RUCH I WYMIANA CIEPŁA CIENKICH WARSTW CIECZY
  1998
 27. Tom 24, Jarosław Mikielewicz, Janusz T. Cieśliński,
  NIEKONWENCJONALNE URZĽDZENIA I SYSTEMY KONWERSJI ENERGII
  1999
 28. Tom 25, Tadeusz J. Chmielniak, Andrzej Rusin, Kamil Czwiertnia,
  TURBINY GAZOWE
  2000
 29. Tom 26, Henryk Jarzyna,
  NIEKTÓRE PROBLEMY MODELOWYCH BADAŃ NAPĘDOWYCH STATKÓW
  2002
 30. Tom 27, Eligiusz Mieloszyk,
  UOGÓLNIONE UKŁADY DYNAMICZNE W UJĘCIU RACHUNKU OPERATORÓW
  2003
 31. Tom 28, Jan Kiciński,
  DYNAMIKA WIRNIKÓW I ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
  2005
 32. Tom 29, Romuald Rządkowski, Marek Soliński,
  NIESTACJONARNE SIŁY AERODYNAMICZNE DZIAŁAJĄCE NA WIRNIK TURBINY PAROWEJ
  2007
 33. Tom 30, Eligiusz Miloszyk,
  NIEKLASYCZNY RACHUNEK OPERATORÓW W ZASTOSOWANIU DO UOGÓLNIONYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH
  2008
 34. Tom 31, Józef A. Goliński, Krzysztof J. Jesionek,
  SIŁOWNIE POWIETRZNO-PAROWE
  2009

Zamówienia proszę składać do Biblioteki IMP-PAN sulpan.

DO GÓRY