PL
EN

Wydane książki


 • § Tom 35, Alicja Krella, Erozja elementów maszyn przepływowych, 2019 

 • §  Tom 34,  Adam Adamkowski, PRZEPŁYWY NIEUSTALONE CIECZY W PRZEWODACH ZAMKNIĘTYCH, 2013

  §  Tom 33, Praca zbiorowa pod kierunkiem Andrzeja Piętaka, STUDIUM MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SILNIKÓW O OBIEGU STIRLINGA DO KOGENERACYJNYCH AGREGATÓW ZASILANYCH BIOPALIWAMI, 2013

  §  Tom 32, Teodor Skiepko, KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEPŁA I REGENATORY, 2012

  §  Tom 31, Józef A. Goliński, Krzysztof J. Jesionek,
  SIŁOWNIE POWIETRZNO-PAROWE
  2009

  §  Tom 30, Eligiusz Mieloszyk,
  NIEKLASYCZNY RACHUNEK OPERATORÓW W ZASTOSOWANIU DO UOGÓLNIONYCH UKŁADÓW DYNAMICZNYCH
  2008

  §  Tom 29, Romuald Rządkowski, Marek Soliński,
  NIESTACJONARNE SIŁY AERODYNAMICZNE DZIAŁAJĄCE NA WIRNIK TURBINY PAROWEJ
  2007

  §  Tom 28, Jan Kiciński,
  DYNAMIKA WIRNIKÓW I ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
  2005

  §  Tom 27, Eligiusz Mieloszyk,
  UOGÓLNIONE UKŁADY DYNAMICZNE W UJĘCIU RACHUNKU OPERATORÓW
  2003

  §  Tom 26, Henryk Jarzyna,
  NIEKTÓRE PROBLEMY MODELOWYCH BADAŃ NAPĘDOWYCH STATKÓW
  2002

  §  Tom 25, Tadeusz J. Chmielniak, Andrzej Rusin, Kamil Czwiertnia,
  TURBINY GAZOWE
  2000

  §  Tom 24, Jarosław Mikielewicz, Janusz T. Cieśliński,
  NIEKONWENCJONALNE URZĽDZENIA I SYSTEMY KONWERSJI ENERGII
  1999

  §  Tom 23, Marian Trela, Jarosław Mikielewicz,
  RUCH I WYMIANA CIEPŁA CIENKICH WARSTW CIECZY
  1998

  §  Tom 22-Part II, Romuald Rządkowski,
  DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART TWO: BLADED DISCS
  1998

  §  Tom 22-Part I, Sławomir Janecki, Marek Krawczuk,
  DYNAMICS OF STEAM TURBINE ROTOR BLADING. PART ONE: SINGLE BLADES AND PACKETS
  1998

  §  Tom 21, Józef Śmigielski,
  NIEKONWENCJONALNE METODY I URZĄDZENIA DO POMIARU ENERGII CIEPLNEJ I NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
  1996

  §  Tom 20, Henryk Jarzyna, Tadeusz Koronowicz, Jan Szantyr,
  DESIGN OF MARINE PROPELLERS. SELECTED PROBLEMS
  1996

  §  Tom 19, Zbigniew Kosma,
  GRAFIKA KOMPUTEROWA W ZAGADNIENIACH MASZYN PRZEPŁYWOWYCH
  1996

  §  Tom 18, Janusz W. Elsner, Stanisław Drobniak,
  METROLOGIA TURBULENCJI PRZEPŁYWÓW
  1995

  §  Tom 17, Jarosław Mikielewicz,
  MODELOWANIE PROCESÓW CIEPLNO-PRZEPŁYWOWYCH
  1995

  §  Tom 16, Tadeusz Chmielniak,
  PRZEPŁYWY TRANSONICZNE
  1994

  §  Tom 15, Jan Kiciński,
  TEORIA I BADANIA HYDRODYNAMICZNYCH POPRZECZNYCH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH
  1994

  §  Tom 14, Henryk Jarzyna,
  WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE KADŁUBA I PĘDNIKA STATKU
  1993

  §  Tom 13, Zbigniew Kosma,
  ROZWIĄZYWANIE ZAGADNIEŃ PRZEPŁYWOWYCH METODAMI FUNKCJI SKLEJANYCH
  1993

  §  Tom 12-C, Włodzimierz J. Prosnak,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ C: METODY PRZYBLIŻONE ROZWIĄZYWANIA ZAGADNIEŃ RÓŻNICZKOWYCH ZWYCZAJNYCH
  1993

  §  Tom 12-B, Włodzimierz J. Prosnak, Maria E. Klonowska,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ B: ODWZOROWANIE KONFEREMNE
  1996

  §  Tom 12-A, Włodzimierz J. Prosnak,
  WPROWADZENIE DO NUMERYCZNEJ MECHANIKI PŁYNÓW. CZĘŚĆ A: PODSTAWOWE METODY NUMERYCZNE
  1993

  §  Tom 11, Zbyszko Kazimierski,
  NUMERYCZNE WYZNACZANIE TRÓJWYMIAROWYCH PRZEPŁYWÓW TURBULENTNYCH
  1992

  §  Tom 10, Stefan Perycz,
  TURBINY PAROWE I GAZOWE
  1992

  §  Tom 9, Andrzej Konorski,
  ZAGADNIENIA TERMODYNAMIKI PARY WILGOTNEJ
  1992

  §  Tom 8, Romuald Puzyrewski,
  PODSTAWY TEORII MASZYN WIRNIKOWYCH W UJĘCIU JEDNOWYMIAROWYM
  1992

  §  Tom 7, Jan Madejski,
  TRAKTAT O ŚMIGŁACH
  1991

  §  Tom 6, Jerzy Krzyżanowski,
  EROZJA ŁOPATEK TURBIN PAROWYCH
  1991

  §  Tom 5, Władysław R. Gundlach, Stefan Czarnecki, B. Kaczan,
  WYKRESY ENTROPOWE DLA POWIETRZA, SPALIN I PRODUKTÓW ZGAZOWANIA WĘGLA
  1990

  §  Tom 4, Tadeusz Chmielniak,
  PODSTAWY TEORII PROFILÓW I PALISAD ŁOPATKOWYCH
  1989

  §  Tom 3, Janusz W. Elsner,
  AERODYNAMIKA PALISAD ŁOPATKOWYCH
  1988

  §  Tom 2, Tadeusz Chmielniak,
  OBIEGI TERMODYNAMICZNE TURBIN CIEPLNYCH
  1988

  §  Tom 1, Jan Madejski,
  WYMIANA CIEPŁA W TURBINACH CIEPLNYCH
  1988

Zamówienia proszę składać do Biblioteki IMP-PAN, now(at)imp.gda(.)pl.

DO GÓRY