PL
EN

Monografie

W serii MONOGRAFII publikowane są oryginalne opracowania monograficzne w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych w IMP PAN, tj. inżynieria mechaniczna, inżynieria materiałowa i energetyka.

Przyjęcie publikacji do druku w serii monograficznej odbywa się na podstawie pozytywnych recenzji od co najmniej dwóch specjalistów z danej dyscypliny. Autorzy deklarują, iż publikowane prace są wynikiem ich twórczości i nie naruszają w żaden sposób praw autorskich osób trzecich. Autorzy zobowiązani są uzyskać wszelkie konieczne zgody na wykorzystanie w publikacji wykresów, rysunków, zdjęć autorstwa osób trzecich.

Autorami publikacji są zarówno pracownicy z IMP PAN, jak i z innych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele przemysłu zajmujący się działalnością naukową.

 

Zamówienia na książki  należy kierować na adres:
Redakcja Wydawnictwa Instytutu Maszyn Przepływowych
Redaktor: dr Jarosław Frączak
ul. J. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk,
tel.: (+58) 341 12 71 wew. 141, (+58) 52 25 141,
e-mail: redakcja@imp.gda.pl, jfrk@imp.gda.pl

Nowości Wydawnicze

 1. Rozwój pojęcia energii - Janusz Badur

 2. Dynamics of Steam and Gas Turbines - pod red. R. Rządkowskiego

 3. Modelowanie sprzężeń aerodynamicznych z uwzględnieniem charakterystyk materiałowych - P. Doerffer, T. Ochrymiuk, R. Rządkowski, J. Rachwalski, L. Kubitz

 4. Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants - pod red. T. Chmielniaka i M. Treli

 5. Rotor Dynamics - Jan Kiciński

 6. Uwarunkowania ekonomicznej efektywności pomp ciepła - Zdzisław Kusto

 7. Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki

 8. Dynamika wirników i łożysk ślizgowych - Jan Kiciński

 9. Ciepło skojarzone. Komfort zimą i latem - trójgeneracja - pod red. M. Treli

 10. Nowoczesne technologie energetyczne

 11. Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych - pod red. J. Kicińskiego

 12. Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych - J. Krzyżanowski i J. Głuch

 13. Numeryczne modelowanie zrównoważonego spalania w turbinach gazowych - Janusz Badur

 14. Przegląd prac
DO GÓRY