PL
EN

Monografie

Zielona Transformacja Energetyczna
Wydawnictwo IMP PAN, 2020, ISBN 978-83-88237-96-6
Wrzenie w objętości nanocieczy metalicznych i ceramicznych na rurkach poziomych
Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-89-8
Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część II Parametry nieustalone w czasie
Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-87-4
Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część I Parametry ustalone w czasie
Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-84-3
Wieczysta konwersja energii
Wydawnictwo IMP PAN, 2017, ISBN 978-83-88237-78-2
Diagnostyczne systemy doradcze, Tom I
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-54-6
REGULACJA SILNIKA SPALINOWEGO ZI PRZYSTOSOWANEGO DO SPALANIA GAZÓW
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-52-2
TECHNOLOGIE WYTWARZANIA PALIW I ENERGII Z SUROWCÓW ODPADOWYCH POCHODZĄCYCH Z ROLNICTWA, ZUŻYTYCH POJAZDÓW, SPRZĘTU AGD I INNYCH
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-44-7
WYKORYSTANIE BIOMASY ROLNICZEJ DO CELÓW ENERGETYCZNYCH
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-42-3
ZASTOSOWANIE URZĄDZEŃ EKSPANSYJNYCH W UKŁADACH KOGENERACYJNYCH ORC
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88273-64-5
STRUMIENICOWY UKŁAD PRODUKCJI CHŁODU PRACUJĄCY W SKOJARZENIU Z BLOKIEM ORC
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-68-3
TURBINY PAROWE I ORC DLA KOGENERACJI ROZPROSZONEJ – PRZYKŁADY PROJEKTOWE I KONSTRUKCYJNE
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-59-1
ZGAZOWANIE BIOMASY W REAKTORZY WSPÓŁPRĄDOWYM
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-49-2
TECHNOLOGIE I URZĄDZENIA ZRÓWNOWAŻONEJ ENERGETYKI ROZPROSZONEJ BAZUJĄCEJ NA SUBSTRATACH Z BIOMASY I ODPADÓW ROLNICZYCH
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-48-5
PROCESY SPALANIA I WYMIANY CIEPŁA W KOTŁACH NA BIOMASĘ
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-47-8
MODELOWANIE MATEMATYCZNE I BADANIA DOŚWIADCZALNE UKŁADU KOGENERACYJNEGO Z MIKROTURBINĄ GAZOWĄ
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-43-0
ZIEMNIAKI I ICH ODPADY W WYTWARZANIU BIOGAZU
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-39-3
WYBRANE ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA MIKROSTRUGOWYCH WYMIENNIKÓW CIEPŁA
Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-38-6
Spalanie i wymiana ciepła w olejowym kotle na biomasę
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-88237-33-1
Dynamika mikroturbin parowych
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-88237-32-4
Mikrogeneracja energii z wiatru i wody
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-88237-29-4
Wprowadzenie do zagadnień zgazowania biomasy
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-88237-28-7
Magazynowanie, kondycjonowanie i konwersja energii ze źródeł odnawialnych
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-88237-24-9
Bezolejowe maszyny przepływowe małej mocy
Wydawnictwo IMP PAN, 2014, ISBN 978-83-8823 7-27-0
Wybrane aspekty projektowania i badań wymienników ciepła dla obiegu ORC mikrosiłowni domowej
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-22-10
Nowe materiały i ich technologie do zastosowań w nowoczesnych urządzeniach energetycznych
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-18-8
Agregaty pompowe w zastosowaniu do obiegów ORC mikrosiłowni kogeneracyjnych na czynnik niskowrzący.
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-14-0
Dobór czynnika roboczego oraz korzystnych wartości podstawowych parametrów mikroturbiny do przetwarzania energii ze źródeł niskotemperaturowych
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-09-6
Obiegi termodynamiczne ORC mikrosiłowni domowej
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-19-5
Wybrane zagadnienia projektowania wielostopniowych mikroturbin osiowych
Wydawnictwo IMP PAN, 2013, ISBN 978-83-88237-13-3
Rozwój pojęcia energii
Wydawnictwo IMP PAN, 2009, ISBN 978-83-88237-56-0
Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants
Wydawnictwo IMP PAN, 2008
Rotor Dynamics
Wydawnictwo IMP PAN, 2006
Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki, materiały Międzynarodowej Konf. Naukowo-Techn. Hydroforum'2005, Zamek Kliczków, December 7-9, 2005
Wydawnictwo IMP PAN, 2006
Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych
Wydawnictwo IMP PAN, 2005
Ciepło skojarzone. Komfort zimą i latem - trójgeneracja
Wydawnictwo IMP PAN, 2005
Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych
Wydawnictwo IMP PAN, 2004
Numeryczne modelowanie zrównoważonego spalania w turbinach gazowych
Wydawnictwo IMP PAN, 2003
CFD for Turbomachinery Applications, Proc. Seminar and Summer School, Gdańsk, September 1-3,2001
Wydawnictwo IMP PAN, 2001
Proc. of the Third Baltic Heat Transfer Conference, Gdańsk, Sept. 22-24, 1999
Wydawnictwo IMP PAN, 1999
Nowoczesne technologie energetyczne
Gdańsk, 2004
DO GÓRY