PL
EN

Spis książek

2020

         Jan Kiciński: Zielona Transformacja Energetyczna. Wydawnictwo IMP PAN, 2020, ISBN 978-83-88237-96-6

 2019

 

·            Hydroforum  IX Polska Konferencja Hydroenergetyczna – Streszczenia wystąpień konferencyjnych. Wydawnictwo IMP PAN, 2019, ISBN 978-83-88237-82-8


2018

 

·           T.Z. Kaczmarczyk: Wrzenie w objętości nanocieczy metalicznych i ceramicznych na rurkach poziomych. Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-89-8

 

·           R. Matysko, H. Strońska: Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część I Parametry ustalone w czasie. Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-84-3

 

·           R. Matysko, H. Strońska: Modelowanie systemów cieplno-przepływowych. Część II Parametry nieustalone w czasie. Wydawnictwo IMP PAN, 2018, ISBN 978-83-88237-87-4

 

2017

 

·            J. Badur: Wieczysta konwersja energii. Wydawnictwo IMP PAN, 2017, ISBN 978-83-88237-78-2

 

2016

 

·           Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i Europie. Streszczenia wystąpień konferencyjnych. EXPO XXI Center Warsaw, Oct.26/27, 2016, Wydawnictwo IMP PAN, 2017, ISBN 978-83-88237-86-8

 

·            K. Bajer, A. Białowiec, R. Borecki, A. Cenian, W. Czerwiński, M. Dudyński, W. Elsner, S. Gumkowski, Ł. Heda, T. Iluk, J. Karwacki, J. Kluska, K. Kwiatkowski, M. Lackowski, P. Lampart, J. Piechocki, T. Przybyliński, M. Siudak, A. Sobolewski, M. Sosnowska, S. Stelmach, M. Szul, D. Wiśniewski, M. Wysocki, J. Żabski: Układy zgazowania biomasy i odpadów rolniczych, przemysłowych i miejskich, Wydawnictwo IMP PAN, 2016, ISBN 978-83-88237-57-7

 

·          Dziś i jutro energetyki wodnej w Polsce i Europie. Streszczenia wystąpień konferencyjnych. EXPO XXI Center Warsaw, Oct.19/20, 2016, Wydawnictwo IMP PAN, 2016, ISBN 978-83-88237-76-8

 

2015

 

·            G. Przybyła, A. Szlęk, Ł. Ziółkowski: Regulacja silnika spalinowego z zapłonem iskrowym przystosowanego do spalania gazów niskokalorycznych. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-52-2

 

·            J. Osiński, P. Żach: Technologie wytwarzania paliw i energii z surowców odpadowych pochodzących z rolnictwa, zużytych pojazdów, sprzętu AGD i innych. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-44-7

 

·            M. Jasiulewicz ,W. Gostomczyk, P. Zarębski: Wykorzystanie biomasy rolniczej do celów energetycznych. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN: 978-83-88237-42-3

 

·            T. Z. Kaczmarczyk, G. Żywica, E. Ihnatowicz: Zastosowanie urządzeń ekspansyjnych w układach kogeneracyjnych ORC. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88273-64-5

 

·            J. Karwacki, R. Kwidziński, D. Butrymowicz, K. Śmierciew, T. Przybyliński, M. Zając, M. Lackowski: Strumienicowy układ produkcji chłodu pracujący w skojarzeniu z blokiem ORC. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-68-3

 

·             P. Klonowicz, Ł. Jędrzejewski, Ł. Witanowski, T. Suchocki, J. Surwiło, R. Rusanov, G. Żywica, P. Lampart, M. Szymaniak: Turbiny parowe i ORC dla kogeneracji rozproszonej – przykłady projektowe i konstrukcyjne. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-59-1


·            J. Kluska, D. Kardaś: Zgazowanie biomasy w reaktorze współprądowym.  Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-49-2

 

·            J. Kiciński, A. Cenian, P. Lampart i inni: Technologie i urządzenia zrównoważonej energetyki rozproszonej bazującej na substratach z biomasy i odpadów rolniczych. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-48-5

 

·            D. Kardaś, T. Turzyński, K. Ronewicz: Procesy spalania i wymiany ciepła w kotłach na biomasę. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-47-8

 

·           L. Malinowski, A. Koniuszy, A. Zmuda, W. Rachtan: Modelowanie matematyczne i badania doświadczalne układu kogeneracyjnego z mikroturbiną gazową. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-43-0

 

·            J. Cebula, J. Bohdziewicz, A. Kowalczyk – Juśko, K. Piotrowski, A. Dudek: Ziemniaki i ich odpady w wytwarzaniu biogazu. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-39-3

 

·            D. Mikielewicz, J. Wajs: Wybrane zagadnienia projektowania mikrostrugowych wymienników ciepła. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-38-6

 

·           S. Lepszy, T. Chmielniak: Turbiny gazowe w instalacjach zasilanych biogazem. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-53-9

 

·            W. Cholewa: Diagnostyczne systemy doradcze Tom I. Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-54-6

 

·           Infrastruktura transportu. Współczesne wyzwania rozwojowe, A.S. Grzelakowski i M. Matczak (Red.), Wydawnictwo IMP PAN, 2015, ISBN 978-83-88237-37-9

 

2014

 

·            D. Kardaś, T. Turzyński, I. Wardach-Święcicka, K. Ronewicz:  Spalanie i wymiana ciepła w olejowym kotle na biomasę. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-33-1

 

·            P. Pietkiewicz, K. Nalepa, W. Miąskowski: Softrol – energia wprost z natury Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-23-2

 

·            W. Miąskowski, A. Adamkowski, K. Nalepa, P. Pietkiewicz, A. Henke, A. Góralczyk, M. Kaniecki: Mikrogeneracja energii z wiatru i wody. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-29-4

 

·            K. Nalepa, W. Miąskowski, P. Pietkiewicz, M. Neugebauer, M. Wilamowska-Korsak: Magazynowanie, kondycjonowanie i konwersja energii ze źródeł odnawialnych. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-24-9

 

·             J. Kiciński, G. Żywica: Dynamika mikroturbin parowych. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-32-4

 

·             D. Kardaś, J. Kluska, S. Polesek-Karczewska: Wprowadzenie do zagadnień zgazowania biomasy. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-88237-28-7

 

·             Z. Kozanecki, D. Kozanecka, P. Klonowicz, J. Łagodziński, M. Gizelska, E. Tkacz, K. Miazga, A. Kaczmarek: Bezolejowe maszyny przepływowe małej mocy. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2014,  ISBN 978-83-8823 7-27-0

 

2013

 

·             J. Mikielewicz, D. Mikielewicz, E. Ihnatowicz, T. Kaczmarczyk, J. Wajs, R. Matysko, S. Bykuć, W. Rybiński: Obiegi termodynamiczne ORC mikrosiłowni domowej. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013,  ISBN 978-83-88237-19-5

 

·             M. Kaniecki, A. Henke, Z. Krzemianowski: Agregaty pompowe w zastosowaniu do obiegów ORC mikrosiłowni kogeneracyjnych na czynnik niskowrzący. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-88237-14-0

 

·             M. Piwowarski: Dobór czynnika roboczego oraz korzystnych wartości podstawowych parametrów mikroturbiny do przetwarzania energii ze źródeł niskotemperaturowych. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-88237-09-6

 

·             R. Stępień: Wybrane zagadnienia projektowania wielostopniowych mikroturbin osiowych. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-88237-13-3

 

·             W. Włosiński, K. Pietrzak, M. Chmielewski, A. Krajewski, M. Hudycz: Nowe materiały i ich technologie do zastosowań w nowoczesnych urządzeniach energetycznych. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-88237-18-8

 

·            D. Mikielewicz, J. Mikielewicz, E. Ihnatowicz, T. Muszyński, J. Wajs, W. Rybiński: Wybrane aspekty projektowania i badań wymienników ciepła dla obiegu ORC mikrosiłowni domowej. Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2013, ISBN 978-83-88237-22-10

 

2012

 

·            Vibration Engineering and Technology of Machinery, R. Rządkowski (Ed.), Wydawnictwo IMP PAN, Gdańsk 2012, ISBN978-83-88237-61-4

 

2009

 

·             UFAST Experiments Data Bank. Unsteady effects of shock wave included separation, Ed. P. Doerffer, Gdańsk 2009, str. 352.

 

·            Dynamics of Steam and Gas Turbines, R. Rządkowski (Ed.), Gdańsk 2009, str. 291.

 

·            G. Zboiński, M. Jasiński: Adaptacyjna analiza częstości i postaci drgań własnych prostych i złożonych układów mechanicznych, Gdańsk 2009, str. 292.

 

·             P. Koniorczyk, J. Zmywaczyk: Investigations of Radiative-Conductive Heat Transfer, Gdańsk 2009, str. 170.

 

·              J. Badur: Rozwój pojęcia energii, Gdańsk 2009, str. 1186.

 

2008

 

·            XVIII Krajowa Konferencja Mechaniki Płynów. Streszczenia, pod redakcją P. Doerffera i R. Szwaby, Gdańsk 2008, str. 221.

 

·            P. Doerffer, T. Ochrymiuk, R. Rządkowski, J. Rachwalski, L. Kubitz: Modelowanie sprzężeń aeromechanicznych z uwzględnieniem charakterystyk materiałowych, Gdańsk 2008, str. 194.

 

·            Diagnostics of New-Generation Thermal Power Plants, T. Chmielniak, M. Trela (Eds.), Gdańsk 2008, str. 508.

 

2007

 

·            Smart Structures and Materials. Book of Abstracts, W. Ostachowicz, J. Holnicki-Szulc, C. Mota Soares (Eds.), III Eccomas Thematic Conference, July 9-11 2007, Gdańsk, str. 96.

 

2006

 

·             Z.Kusto: Uwarunkowania ekonomiczne efektywności pomp ciepła, Gdańsk 2006, str. 228.

 

·            Materiały Seminarium i Warsztatów pn. Techniki analityczne w konserwacji zabytków, IMP PAN, Gdańsk, 8-9 czerwca 2006, 112 str.

 

·             J. Kiciński: Rotor Dynamics, Gdańsk 2006, str. 539.

 

2005

 

·             Modelowanie i diagnostyka oddziaływań mechanicznych, aerodynamicznych i magnetycznych w turbozespołach energetycznych, J. Kiciński (red.), Gdańsk 2005, str. 1326.

 

·             Ciepło skojarzone. Komfort zimą i latem – trójgeneracja, M. Trela (red.), Materiały konferencji naukowo-technicznej, Gdańsk 16 maja 2005, str. 128.

 

·             Proceedings of the 4th Int. Conf. on Transprt Phenomena in Multiphase Systems, J. Mikielewicz, D. Butrymowicz, M. Trela, J.T. Cieśliński (redaktorzy), Gdańsk, June 26-30, 2005, str. 594.

 

·            Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki, E. Śliwicki, J. Steller (Eds.), Wybór referatów konferencyjnych Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Hydroforum’2005, Zamek Kliczków, December 7-9, 2005, (częściowo w j. angielskim i rosyjskim), Gdańsk 2005, str. 652.

 

·            Hydrauliczne maszyny wirnikowe w energetyce wodnej i innych działach gospodarki, (Hydraulic Turbomachines in Hydropower and Other Industrial Application), Streszczenia, E. Śliwicki, J. Steller (Eds.), Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Hydroforum’2005, Zamek Kliczków, December 7-9, 2005, (częściowo w j. angielskim i rosyjskim), Gdańsk 2005, str. 84.

 

2004

 

·            J. Krzyżanowski, J. Głuch: Diagnostyka cieplno-przepływowa obiektów energetycznych, Gdańsk 2004, str. 302.

 

·            Nowoczesne technologie energetyczne – praca zbiorowa, Materiały sesji naukowej zorganizowanej w 100. rocznicę urodzin Prof. K. Kopeckiego, Gdańsk 2004, str. 152.

 

·            Lasers and Optical Methods in Artwork Restoration, Book of Abstracts Int. COST G7 Workshop, Gdańsk 2004, str. 39.

 

2003

 

·            H. Jarzyna, T. Tuszkowska: Ship Power Prediction Methods Based on a General Definition of the Equivalent Open-Water Screw Propeller, Gdańsk 2003, str. 96.

 

·            J. Badur: Numeryczne modelowanie zrównoważonego spalania w turbinach gazowych, Gdańsk 2003, str. 259.

 

2001

 

·            CFD for Turbomachinery Applications, Eds. P. Lampart, P. Doerffer, Proc. Seminar and Summer School, Gdańsk, September 1-3,2001, Gdańsk, 2001

 

·            Progress in Multiphase Flow in Poland – People and Research, Z. Bilicki, J. Cieśliński (Eds.), Gdańsk, 2001, str. 90.

 

·            Thermodynamics in Poland – People and Research, Z. Bilicki, J. Cieśliński (Eds.), Gdańsk, 2001, str. 78.

 

·            Eksploatacja systemów zaopatrzenia w energię, Materiały sympozjum zorganizowanego z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Profesora Jacka Mareckiego, Gdańsk, 2001, str. 218.

 

·            Energia ze źródeł przyjaznych środowisku – zagadnienia wybrane, W. Kamrat (red.) Gdańsk 2001, str. 108.

 

·            Internal Flows, P.Doerffer (Ed.), Proc.of the Fifth Int. Symp. On Experimental and Computational Aerothermodynamics of Internal Flows, Vol. 1 and 2, Gdańsk, September 4-7, 2001, str. 958.

 

·            Współczesne kierunki w termodynamice – Ekspertyza, Z. Bilicki, J. Mikielewicz, S. Sieniutycz (redaktorzy), Warszawa, listopad 2001, str. 202.

 

2000

 

·             Hydraulic Turbomachines in Hydropower and Other Industrial Application, E. Śliwicki, J. Steller (Eds.), Proc. of the Int. Techno-Scientific Conf. Hydroforum’2000, Czorsztyn, October18-20, 2000, str. 652 (partly in English and Russian).

 

·             Hydraulic Turbomachines in Hydropower and Other Industrial Application, E. Śliwicki, J. Steller (Eds.), Abstracts of the Int. Techno-Scientific Conf. Hydroforum’2000, Czorsztyn, October 18-20, 2000, str. 146 (bilingual, in English and Polish).

 

·            Termodynamika – Postęp i zastosowania, J. T. Ciesliński, E. Śliwicki (redaktorzy), Mat. Konf. z okazji 50-lecia działalności zawodowej prof. W. Pudlika, Gdańsk 12-13.05.2000, str. 200.

 

1999

 

·            Recent Development in Multiphase Flow , Proc. of the 1st Conference, Stawiska, June 18-20, 1999, str. 282.

 

·           Progress in Engineering Heat Transfer, B. Grochal, J. Mikielewicz, B. Sunden (Eds.), Proc. of the Third Baltic Heat Transfer Conference, Gdańsk, Sept. 22-24, 1999, str. 810.

 

1998

 

·            Problemy skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, Materiały Seminarium zorganizowanego przez Komitet Problemów Energetyki PAN i Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych, Mikołajki 23-24 kwietnia 1998 r., str. 105

 

·            Postępy w badaniach przepływów wielofazowych w Polsce (Informator), Gdańsk 1998, str. 140.

 

·            DT200-1 System diagnostyczny dla turbozespołów energetycznych o mocy 200 MW, W. Cholewa, J. Kiciński (redaktorzy), Wyd. IMP, Gdańsk 1998, str. 34.

 

·            Z. Walczyk: Wytrzymałość materiałów (teoria i przykłady) – część I, skrypt dla studentów Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997, str. 193.

 

1997

 

·            J. Barylski: Ćwiczenia z technik wytwarzania – część I, skrypt dla studentów Wydziału Mechanicznego Pol. Gdańskiej, Gdańsk 1997, str. 123.

 

·            Modelling and Design in Fluid-Flow Machinery, J. Badur, Z. Bilicki, J. Mikielewicz, E. Śliwicki (Eds.), Proceedings of the IMP’97 Conference, Gdańsk, November 18-21, 1997, str. 600.

 

·            Współczesne kierunki w termodynamice, E. Śliwicki (red.), Materiały VIII Letniej Szkoły Termodynamiki, Stawiska k. Kościerzyny, 2-5 września 1997, str. 251

 

1996

 

·             A. Henke, J. Steller: Mała energetyka wodna – Niskospadowe turbiny śmigłowe typu TSP i TSPu, Informator, Gdańsk 1996, str. 44.

 

·             Zespoły badawcze w zakresie przepływów wielofazowych w Polsce, Gdańsk 1996, str. 85.

 

·             Materiały Krajowej Konferencji Naukowo-Techniczna Inżynieria Łożyskowania z okazji Jubileuszu 75-lecia Urodzin i 50-lecia działalności naukowej prof. Tadeusza Gerlacha, 4-5.VI.96, Gdańsk 1996, str. 556.

 

·             J. Mikielewicz, H. Bieliński, D. Mikielewicz: Termodynamika w zarysie, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 160.

 

·             Z. Bilicki, J. Cieśliński, S. Doerffer, R. Kwidziński, D. Mikielewicz: Metody komputerowe w technice cieplnej, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 134.

 

·             J. Mikielewicz, B. Grochal, S. Polesek-Karczewska, S. Gumkowski, D. Mikielewicz: Wymiana ciepła, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 280.

 

·             J. Mikielewicz, J. Cieśliński: Wybrane zagadnienia ekologicznej gospodarki energią, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 153.

 

·             J. Kiciński: Hydrodynamiczne poprzeczne łożyska ślizgowe, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 354.

 

·             A. Balawender, A. Bieńkowski, E. Głuchowski, R. Jasiński, R. Lamentowicz, J. Niegoda, L. Osiecki: Laboratorium Napędów Hydraulicznych. Część I. Podstawy hydrauliki, skrypt dla studentów Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996, str. 183.

 

1994

 

·            Maszyny wirnikowe i urządzenia hydrauliczne w energetyce wodnej, Konferencja Naukowo-Techniczna Hydroforum’1994, Straszyn k. Gdańska, 21-23 września 1994, Gdańsk 1994.

 

·            Materiały Ogólnopolskiego Seminarium nt. Wibrodiagnostyki turbozespołów energetycznych, Gdańsk 25 maja 1994 r., str. 169.

 

1993

 

·             Zagadnienia Maszyn Przepływowych – księga jubileuszowa na 90-lecie urodzin Prof. R. Szewalskiego, E. Śliwicki (red.), Gdańsk 1993, str. 716.

 

·            Wybrane problemy eksploatacji systemów technicznych, Materiały na Zebranie Naukowe Sekcji Podstaw Eksploatacji KBM PAN, Gdańsk 1993, str. 120.

 

1991

 

·            Problemy Energetyki Wodnej, Sympozjum’91 Gdańsk-Żarnowiec 21-22 listopada 1991, streszczenia referatów i komunikatów, Gdańsk 1991, str. 44.

 

 

DO GÓRY