PL
EN

1972, Zeszyt 58

Pomiar charakterystycznych czasów formowania się fali denotacyjnej w rurze wypełnionej mieszaniną: acetylen+powietrze
SŁAWOMIR BIAŁOSTOCKI, WIESŁAW OSTACHOWICZ

Abstract

Zmierzono długości odcinka rury niezbędnego dla uformowania się fali detonacyjnej oraz od-powiadające tym długościom przedziały czasu od  momentu zapłonu do pojawienia się fali. Podano różnice w wartościach tych parametrów, wywołane zmianami warunków doświadczenia. 

Keywords:

fala detonacyjna, moment zapłonu, rura, przekrój kołowy
DO GÓRY