PL
EN

1965, Zeszyt 27

Ocena wpływu rodzaju paliwa na przewodność elektryczną spalin z uwzględnieniem dodatku jonizującego
ANDRZEJ ZIELIŃSKI, SŁAWOMIR BIAŁOSTOCKI

Abstract

Praca zawiera analizę przewodności,elektrycznej produktów spalania z posiewem jonizacyjnym. Rozpatrzono produkty stechiometrycznego spalania kilku pospolitych paliw z powietrzem podgrzanym do 1000oC, przy P=1 atm.

W obliczeniach przewodności elektrycznej produktów spalania, uwzględniono wpływ grup OH i tlenu atomowego na koncentrację elektronów. 

Keywords:

przewodność elektryczna, koncentracja elektronów, tlen atomowy
DO GÓRY