PL
EN

1982, Zeszyt 82

Analiza numeryczna wpływu przejść dwukwantowych na wartości parametrów lasera gazodynamicznego CO+N2+Ar
ANDRZEJ ZIELIŃSKI, MAREK BRUNNE

Abstract

W pracy rozpatrzono wpływ przejść dwukwantowych na sprawność lasera CO+N2+Ar. Wykonano pełne obliczenia optymalizacyjne tego lasera z uwzględnieniem przejść jedno- i dwukwantowych. Otrzymane wyniki porównano z obliczeniami przeprowadzonymi dla identycznego lasera, w którym uwzględniano tylko przejścia jednokwantowe.

Keywords:

sprawność lasera CO+N2+Ar, przejścia dwukwantowe
DO GÓRY