PL
EN

1974, Zeszyt 64

Analiza pola prędkości indukowanych przez wybrane układy wirów prostoliniowych
TADEUSZ KORONOWICZ

Abstract

W pracy rozpatrzono jako przypadek graniczny układu wirów śrubowych pole prędkości indukowanych przez układ złożony z Z nieskończenie długich wirów prostoliniowych o cyrkulacji Γ/Z, rozłożonych równomiernie na walcu kołowym, oraz wiru o cyrkulacji Γ i zwrocie przeciwnym, położonym w osi tego walca. Szczegółowo rozpatrzono kształt osobliwości wirów, zdefiniowano i wyznaczono wartości średnie prędkości indukowanych oraz współczynniki uśredniające kręt i energię. przepływu, w oparciu o dokładny i przybliżony kształt osobliwości wirów. 

Keywords:

pole prędkości, wiry śrubowe, walec kołowy
DO GÓRY