PL
EN

1962, Zeszyt 7

Analiza termodynamiczna obiegów turbiny gazowej z regeneracją
ROBERT SZEWALSKI

Abstract

Przedmiotem pracy jest nowa metoda oceny wpływu spadków ciśnienia w obiegu turbiny gazowej na sprawność, jednostkowe zużycie powietrza i jednostkową powierzchnię wymiany ciepła w rekuperatorze. Wyznacza się najkorzystniejsze wartości sprężu. Równolegle wprowadzanie na miejsce stopnia regeneracji pojęcie granicznej różnicy temperatur w rekuperatorze jako jej odpowiadającej rygorom praktyki. Dla nowego parametru wyprowadza się i dyskutuje odpowiednie wzory i zależności. 

Keywords:

turbina gazowa, sprawność, jednostkowe zużycie powietrza, wymiana ciepła, rekuperator
DO GÓRY