PL
EN

1980, Zeszyt 77

Analiza wymiany ciepła podczas opływu płyty powietrzem mgłowym
MARIAN TRELA

Abstract

W pracy przedstawiono teoretyczny model zjawiska wymiany ciepła między przepływem powietrza mgłowego a całkowicie zwilżoną płytą przy laminarnej warstwie przyściennego powietrza. Intensywność wymiany ciepła jest w tym przypadku kilkakrotnie większa niż przy przepływie powietrza suchego. Porównanie teoretycznych wartości strumieni cieplnych z eksperymentalnymi podanymi w [15] wykazuje dobrą ich zgodność.

Keywords:

wymiana ciepła, przepływ powietrza mgłowego, całkowicie zwilżoną płytą
DO GÓRY