PL
EN

1975, Zeszyt 65

Anomalia gazodynamiczna w kondensującej się parze wodnej przy wysokich ciśnieniach
ROMUALD PUZYREWSKI

Abstract

Korzystając z jednowymiarowej teorii przepływu z uwzględnieniem kondensacji pokazano przyczynę różnego jakościowo wpływu procesu kondensacji na przepływ pary wodnej przy wysokich l niskich ciśnieniach. Granica przebiega w okolicy 30 bar i jest związana z właściwościami pary wodnej jako gazu rzeczywistego. 

Keywords:

jednowymiarowa teoria przepływu, proces kondensacji
DO GÓRY